Manglende besvarelse

Landsstyret bør specielt sikre sig besvarelse og behandling af skriftlige henvendelser, når manglende handling kan medføre væsentlig forringelse i serviceringen af borgere, specielt hvis det involverer tilsidesættelse af borgernes lovbundne rettigheder.

Torsdag d. 21. juni 2012
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvad er årsagen til, at landsstyret i visse tilfælde undlader at besvare skriftlige henvendelser?
  2. Landsstyret bedes opridse hvilke fordele man ser i at undlade at besvare skriftlige henvendelser.


Begrundelse:
Jeg mener, at landsstyret altid skal besvare skriftlige henvendelser fra borgere, interesseorganisationer, andre myndigheder m.v.. Hvis Landsstyret ikke er i stand til indenfor en rimelig tidsramme at besvare en henvendelse, bør landsstyret skriftligt erkende modtagelse af henvendelsen med orientering om, hvornår afsenderen kan forvente et svar. Derudover bør man i sådanne tilfælde meddele spørgeren, hvem der er kontaktperson i sagen, og hvornår man forventer at være i stand til at besvare henvendelsen.

Dette burde være generelle procedurer i enhver administration herunder i landsstyret.

Landsstyret bør specielt sikre sig besvarelse og behandling af skriftlige henvendelser, når manglende handling kan medføre væsentlig forringelse i serviceringen af borgere, specielt hvis det involverer tilsidesættelse af borgernes lovbundne rettigheder.

Jeg er bekendt med, at landsstyret i flere tilfælde inden for de seneste 2 år har undladt at behandle skriftlige henvendelser, hvilket blandt andet har medført, at borgernes lovbundne ret til fritidsundervisning har været dem fuldstændig nægtet. Jeg finder det bekymrende, når landsstyret vælger at forholde sig passiv, når en indgået aftale om betjening af borgerne skriftligt opsiges og at dette medfører, at borgerne ikke modtager betjening i henhold til deres lovbundne rettigheder.

De omtalte skriftlige henvendelser, der er breve fra Borgerrådet i Pituffik til landsstyret, er :

j. nr. 2011-001 dateret 2. januar 2011, stilet til landsstyremedlem Mimi Karlsen

j. nr. 2011-003 dateret 17. januar 2011, stilet til landsstyremedlem Anton Frederiksen

j. nr. 2011-013 dateret 10. marts 2011, stilet til KIIIN

j. nr. 2011-014 dateret 14. marts 2011, stilet til landsstyremedlem Anton Frederiksen

j. nr. 2012-008 dateret 2. april 2012 stilet til IKINN

j. nr. 2012-009 dateret 30. april 2012 stilet til IKINN

j. nr. 2012-010 dateret 30. april 2012 stilet til IKINN

Jeg skal anmode om et svar indenfor 10 arbejdsdage.