Aftale før lovgrundlaget er faldet på plads

Såfremt en aftale mellem landsstyret og Rambøll Grønland A/S er indgået, hvilken lov eller hvilket bemyndigelse og fra hvilket dato ligger til grund for denne indgåede aftale?

Mandag d. 8. oktober 2012
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Emnekreds: Efterårssamling 2012, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner.

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Har landsstyret underskrevet aftalen om, at Rambøll Grønland A/S får opgaven med at fremme underleverandørvirksomheden i Grønland i råstofsektoren?
  2. Har landsstyret underskrevet en aftale med Rambøll Grønland A/S, før man har godkendt den lov, der skal danne grundlag for indgåelse af den omtalte aftale?
  3. Såfremt en aftale mellem landsstyret og Rambøll Grønland A/S er indgået, hvilken lov eller hvilket bemyndigelse og fra hvilket dato ligger til grund for denne indgåede aftale?

Begrundelse:
Forslag til Landstingslov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv blev 1. behandlet ved Landstinget den 27. september 2012. Der blev det bl.a. fremført, at arbejdet med at fremme underleverandørvirksomhed i råstofsektoren skal varetages af Rambøll Grønland A/S i form af en serviceaftale.

Såfremt det omtalte lovforslag bliver godkendt vil den træde i kraft pr. 1. januar 2013.

Desuagtet meddelte Rambøll Grønland A/S via KNR at man allerede har startet varetagelse af netop denne opgave og at de første borgermøder skal afholdes i Upernavik, Aasiaat samt Uummannaq.

Da jeg finder det mærkværdigt at man indgår aftaler før lovgrundlaget er faldet på plads, fremsætter jeg de førnævnte spørgsmål.