§37: Pilu - Rademacher - Aktindsigt

Julie Rademacher koordinerede information for Aleqa Hammond både før og efter valget til Landstinget, men ifølge den netop udfærdigede ansættelseskontrakt tiltrådte hun først 15. april. Har hun modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Selvstyret før denne dato?

Onsdag d. 12. juni 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Politik.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. aftalen mellem Pilu og Grønlands Selvstyre:
  1. Hvorfor er aftalen mellem Pilu og Grønlands Selvstyre (Formandens Departement) først underskrevet 5. juni 2013?
  2. Er det praksis at udfærdige aftaler med tilbagevirkende kraft?
  3. Hvad taler for at lave en sådan aftale mundtligt og ikke skriftligt?
  4. Hvilke specifikke omstændigheder har gjort, at aftalen hidtil udelukkende har været mundtlig, og er det praksis?
  5. Er den skriftlige aftale af 5. juni udarbejdet i anledning af min egen, AG's og eventuelt andres aktindsigter?
  6. Julie Rademacher koordinerede information for Aleqa Hammond både før og efter valget til Landstinget, men ifølge den netop udfærdigede ansættelseskontrakt tiltrådte hun først 15. april. Har hun modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Selvstyret før denne dato?
  7. Julie Rademacher arbejdede som ovenover anført for Aleqa Hammond fra valget og frem til 15. april. Hvem betalte hendes løn i perioden?
  8. Det fremgår af AG, at avisen har bedt om at få udleveret al kommunikation vedrørende ansættelsen, men AG har kun fået en enkelt mail. Mundtlige aftaler og anden kommunikation er jo omfattet af notatpligten, så selv om der ikke skulle foreligge andre emails eller breve, må der foreligge notater. Fastholder landsstyret, at AG har fået udleveret al kommunikation?

Begrundelse:
Koalitionsaftalen er meget klar i mælet, hvad angår åbenhed. Allerede i indledningen kan man læse følgende:

”Vi indgår en aftale om, at koalitionen i den grønlandske ånd, virker med udgangspunkt i åbenhed, er globalt orienteret og befolkningens demokratiske medindflydelse samt medansvar sikres. Regeringen vil skabe lige vilkår med udgangspunkt i befolkningens behov.”

Det er mig på den baggrund en gåde, hvorfor landsstyret er så lukkede omkring den aftale, man har indgået med virksomheden Pilu.