Opfølgning på landsstyremedlemmers mellemværende med Selvstyret

Bortset fra Kuupik Kleists mellemværende, så er alle
embedsrelaterede mellemværender indfriet

Tirsdag d. 30. december 2014
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Emnekreds: Landskassen, Landsstyret, Love og konventioner.

Vi skal hermed foretage en supplerende rapportering til vores undersøgelser af landsstyremed­lemmers mellemværende med Selvstyret, perioden 2009-2014.

Vi har foretaget en gennemgang af udvalgte landsstyremedlemmers mellemværende pr. 7. no­vember 2014 ud fra den bogførte saldo på medlemmets debitorkonto.

Vi har kontrolleret følgende medlemmers debitorkonto:
  • Aleqa Hammond
  • Ane Hansen
  • Anthon Frederiksen
  • Kuupik Kleist
  • Mimi Karlsen
  • Ove Karl Berthelsen
  • Steen Lynge

Bortset fra Kuupik Kleists mellemværende, så er alle
embedsrelaterede mellemværender indfriet.

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:
Aleqa Hammond
I august 2014 og september 2014 blev der foretaget 2 løntræk på hver 5.000 kr. Disse mangler fortsat at blive bogført på debitorkontoen.
Kuupik Kleist
Saldoen på 20.288 kr. er fortsat åben.
Steen Lynge
Steen Lynge har foretaget indbetaling af den tidligere opgjorte saldo på 48.647 kr., umiddelbart efter saldoen blev opgjort og forelagt ham.

Hent rapporten her
Opfølgning på landsstyremedlemmers mellemværende med Selvstyret