Hvor blev åbenheden af?

Kim Kielsen blev valgt på en dagsorden om at gøre op med de dårlige sager der havde præget landet under Aleqa Hammonds ledelse. Men sagen om mediestøtte forsvandt ikke og det nye landsstyre valgte overraskende at bakke op om den linje der blev lagt under Aleqa Hammonds landsstyre.

Fredag d. 30. oktober 2015
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Medier, Politik, Pressens vilkår.

Indholdsfortegnelse:
Usaglig sagsbehandling
Og det fortsætter…
Ærlighed, troværdighed, åbenhed

(an)

Sagen om afslaget på mediestøtte afslører en lukket kultur i Formandens departement, hvor kritik automatisk afvises. Den lukkede kultur har ikke ændret sig efter valget sidste år og er i direkte modstrid med valgløftet om åbenhed og troværdighed.

Sagen om mediestøtte kan koges ned til spørgsmålet om hvorvidt landsstyret var forpligtet til at udbetale mediestøtten eller ej. Nogen siger ja, andre siger nej. Men den begrundelse landsstyret valgte som årsag til deres ”nej” rejste tvivl om hvorvidt landsstyret og Landstinget læser og forstår finansloven på samme måde. Det er ellers en relevant og sund debat som landsstyret og Landstinget bør have en gang imellem. Desværre blev denne debat voldsomt forplumret af det efterfølgende forløb.

Usaglig sagsbehandling
Afslaget på mediestøtte blev givet på et for uklart grundlag. Man får det indtryk, at det mest af alt var motiveret af modvilje og vrantenhed i Formandens departement. Og fordi afslaget manglede substans blev landsstyret efterfølgende mødt med en række spørgsmål om afslaget fra blandt andre Finansudvalget. Det forløb kunne ikke blive andet end pinligt og uskønt og det blev det også.

Og det fortsætter…
Efter valget kom der som bekendt en ny Formand for landsstyret. Kim Kielsen blev valgt på en dagsorden om at gøre op med de dårlige sager der havde præget landet under Aleqa Hammonds ledelse. Men sagen om mediestøtte forsvandt ikke og det nye landsstyre valgte overraskende at bakke op om den linje der blev lagt under Aleqa Hammonds landsstyre.

Den nye landsstyremedlem for Kultur, Nivi Olsen, har oplyst at der ligger en juridisk vurdering i formandens departement, der dannede baggrund for afslaget om mediestøtte. Nivi Olsen har ganske vidst aldrig set vurderingen – for hun nægtede at indhente den da hun selv skulle besvare § 37 spørgsmål om sagen. I stedet valgte hun at afgive tre § 37 svar om mediestøtten uden at have set de papirer der vedrører sagen fra Formandens Departement. Først da Nivi Olsen havde afgivet svar på tre § 37 spørgsmål om mediestøtten fik hun fik sit eget departement til at udarbejde et juridisk notat om afslaget på mediestøtte.

Ærlighed, troværdighed, åbenhed
Tiden er kommet til at realisere løfterne om ærlighed, troværdighed og åbenhed fra koalitionsaftalen. Formanden for landsstyret bør hurtigst muligt offentliggøre den juridiske vurdering der dannede baggrund for afslaget på mediestøtte – og som Nivi Olsen og hendes departement aldrig har set. Og landsstyremedlem for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke bør forklare hvorfor hun spilder ressourcer på at udarbejde et nyt juridisk notat, når der ellers allerede foreligger et notat om samme emne hun kan rekvirere ved at sende en e-mail til formandens departement.

Jeg er inderligt træt af sagen om mediestøtte. Især fordi sagen efter min bedste vurdering kunne være undgået hvis man fra starten havde udsat ansøgningen for en sober sagsbehandling. Jeg håber for alles skyld, at alle informationer nu gives frit. I åbenhedens navn.