Nordøstgrønlands dyreliv

Der har ikke boet mennesker i det nordøstgrønlandske område i flere hundrede år, men det har altid været under dansk beskyttelse. Det kan derfor ikke volde problemer at lave en særlov, der undtager Nordøstgrønland fra den nye selvstyreaftale.

Søndag d. 16. november 2008
Ole Pedersen, tidl. skoleder i Grønland  
Emnekreds: Naturbeskyttelse.

Endnu engang blæser det grønlandske hjemmestyre på internationale aftaler vedrørende naturbeskyttelse. Mange fuglearter i nationalparken i Nordøstgrønland trues nu af anlægsarbejder og aktiviteter ved etablering af en molybdænmine ved Mestersvig.

Hjemmestyret sløjfer uden videre en del af et internationalt fuglebeskyttelsesområde for at skaffe plads til minedriften.

Man må endnu engang spørge, hvor den danske stat er henne i dette spil. Desværre er det således, at danske politikere "vasker deres hænder" med henvisning til hjemmestyre- og selvstyreaftaler.

Men for den øvrige verden er Grønland en del af den danske stat, og internationale reaktioner på ødelæggelse af et af verdens sidste store naturreservater vil ramme Danmark og ansvarliggøre den danske regering.

Verdens største nationalpark, som ligger i Nordøstgrønland bør derfor forvaltes af den danske stat, hvis ikke amerikanske og canadiske mineselskaber ved "salamimetoden" med tiden skal udrydde disse værdifulde naturområder.

Der har ikke boet mennesker i det nordøstgrønlandske område i flere hundrede år, men det har altid været under dansk beskyttelse. Det kan derfor ikke volde problemer at lave en særlov, der undtager Nordøstgrønland fra den nye selvstyreaftale.

Tusinder af vilde dyr vil være taknemmelige herfor.