Kvoter for hellefisk i Uummannaq og Upernavik kan forhøjes

Der er ikke foretaget biologiske undersøgelser for Uummannaq-området for 2008 og 2009, på grund af at Grønlands Naturinstituttets undersøgelsesskibs, Adolf Jensens, harvari. Der foretages ikke biologiske undersøgelser for Upernavik-området, men Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har anmodet om udvidelse af biologiske undersøgelser for området i relation til drøftelserne omkring Grønlands Naturinstituts strategi og handlingsplan for 2009-2012.

Onsdag d. 14. oktober 2009
Landsstyret
Emnekreds: Fiskeri, Miljø og natur, Naturbeskyttelse.

Hellefiskekvoter for forvaltningsområderne Uummannaq og Upernavik kan forhøjes, når opfiskning af tabte fiskeredskaber er blevet gennemført i de nævnte områder.Kvoterne vil kunne forhøjes for hvert forvaltningsområde med 500 tons. Det vedtog landsstyret ved deres møde i går.

Landsstyret understreger, at udsigten til forhøjelse af kvoten er ekstraordinært og at det forventes at den nye kvotefastsættelse at blive fastholdt året ud.

Landsstyret finder det yderligere vigtigt, at fiskeriet efter hellefisk skal være biologisk bæredygtigt og det er derfor vigtigt for fiskerne at forstå at årligt fastsatte kvoter holder året ud.

- Advarselslamperne for hellefiskefiskeriet i Disko Bugten har blinket længe. Længdemålinger på indhandlede hellefisk har været faldende i Disko Bugt-området igennem en årrække. Det betyder, at de store fisk bliver fisket væk og fiskerne derved får mindre udbytte både i kilo og kroner. Ergo skal de bruge mere tid og kræfter på at få deres økonomi til at hænge sammen, som i sidste ende går ud over bestanden. Der er tegn på samme udvikling for forvaltningsområdet Uummannaq og hvis vi skal opretholde et bæredygtigt fiskeri efter hellefisk, har vi alle et ansvar. Derfor er det meget vigtigt for fiskerne at forstå, at de fastsatte kvoter holder året ud og at vi skal være tilbageholdende med forhøjelser ud over den oprindelige kvotefastsættelse. Det fordrer en mere struktureret fiskeri, men det vil også udvise ansvarlighed for bestandenes udvikling, siger landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Der er ikke foretaget biologiske undersøgelser for Uummannaq-området for 2008 og 2009, på grund af at Grønlands Naturinstituttets undersøgelsesskibs, Adolf Jensens, harvari. Der foretages ikke biologiske undersøgelser for Upernavik-området, men Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har anmodet om udvidelse af biologiske undersøgelser for området i relation til drøftelserne omkring Grønlands Naturinstituts strategi og handlingsplan for 2009-2012.

Departementet har også nedsat en arbejdsgruppe om det kystnære fiskeri efter hellefisk, som vil fremkomme med forslag til reguleringen af dette fiskeri i fremtiden. Det er hensigten at udvide arbejdsgruppen med repræsentanter fra KANUKOKA og KNAPK, når der foreligger et forslag til rammer for det videre arbejde.

Kilde: Nanoq.gl