Arfivik projektet

Tidsfaktoren, afstanden til flænseplads og forholdene omkring flænsestedet er af stor betydning. Især tidsfaktoren i forhold til fangsttidspunktet til hvalen blev flænset, har gjort, at kødet i den konkrete sag desværre var begyndt at gå i forrådnelse, og dermed er der kød, som er gået til spilde.

Mandag d. 17. maj 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fangst, Hvaler, Naturbeskyttelse.

– Selvstyret og fangerne samarbejder for at opnå de bedste resultater ved fangst og flænsning af de store dyr.

Med henvisning til debatten om den manglende fuld udnyttelse af grønlandshval der blev nedlagt i april måned skal jeg generelt understrege at landsstyret på ingen måde kan acceptere delvis udnyttelse af fangede dyr. Jeg skal som medlem af landsstyret kræve, at de fangede hvaler udnyttes fuldt ud.

Departementet vil derfor indskærpe overfor alle involverede parter i grønlandshvalfangsten, at der inden en aflivning sker, skal alle faktorerne tages med i betragtning, således at den uheldige episode ikke gentages.

Landsstyret vil fortsat arbejde for, at Arfivik-projektet køres i tæt parløb med alle relevante parter, således at aflivningen og udnyttelsen af grønlandshval sker på bedste vis.

Grønlandshvalen er en af verdens største pattedyr og godt isoleret med tyk mattak og spæk. Mange uheldige omstændigheder var årsag til den mangelfulde udnyttelse af grønlandshvalerne i april-måned, som alle har lært af for at undgå sker igen.

For fangsten af kvotens første og anden hval sluttede fangsten først sent om aftenen, hvalerne blev bugseret hele natten, og flænsningen igangsat tidlig morgen fortsættende hele den dag og den følgende dag. Desværre med forrådnelse af dele af kødet til følge.

Tidsfaktoren, afstanden til flænseplads og forholdene omkring flænsestedet er af stor betydning. Især tidsfaktoren i forhold til fangsttidspunktet til hvalen blev flænset, har gjort, at kødet i den konkrete sag desværre var begyndt at gå i forrådnelse, og dermed er der kød, som er gået til spilde.

Til gengæld skal vi ikke undlade at nævne, at der var en god fangst med fuld udnyttelse af hval nr. 3 i maj måned, og denne sammen med de andre gode tilfælde vil danne baggrund for udnyttelse af erfaringerne til næste års grønlandshvalfangst.

Departementet er meget opmærksom på den nye fangstart og deltager aktivt i arbejdet for at forbedre og bruge de erfaringer, vi efterhånden har fået fra de 6 fangster fra 2009-2010, netop for at undgå gentagelse af episoden i april måned.

Endelig skal jeg henvise til landsstyrets målsætning om bedre udnyttelse af grønlandske fødevarer, og derfor vil arfivik også indgå i promoveringen til bedre udnyttelse.