Kvoten for rejer i 2011 stiger lidt i Vestgrønland

Således afviger landsstyrets kvotefastsættelse med 4.000 tons mere end hvad biologerne anbefaler for Vestgrønlands del. For Østgrønlands del stemmer kvotefastsættelsen overens med biologernes anbefaling. Biologernes anbefaling er TAC på 120.000 tons for Vestgrønland og 12.400 tons for Østgrønland. TAC står for total allowable catch og er udtryk for hvor meget der totalt må fanges.

Torsdag d. 9. december 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri, Naturbeskyttelse, Økonomi.

Landsstyret besluttede ved sit møde i dag, at forhøje kvoten for rejer i Vestgrønland med 10.000 tons i forhold til sidste år, således den totale kvote for 2011 bliver på 124.000 tons. For Østgrønlands vedkommende er kvoten uændret for 2011 på 12.400 tons.

Således afviger landsstyrets kvotefastsættelse med 4.000 tons mere end hvad biologerne anbefaler for Vestgrønlands del. For Østgrønlands del stemmer kvotefastsættelsen overens med biologernes anbefaling. Biologernes anbefaling er TAC på 120.000 tons for Vestgrønland og 12.400 tons for Østgrønland. TAC står for total allowable catch og er udtryk for hvor meget der totalt må fanges.

TAC´en på 124.000 tons ved Vestgrønland fordeles således med 68.400 tons til det havgående fiskeri, 51.600 tons til det kystnære fiskeri samt 4.000 tons til EU med henvisning til EU fiskeriaftalen. I Østgrønland fordeles kvoten med 5.400 tons til den havgående flådekomponent og resten på 7.000 tons til EU med henvisning til EU fiskeriaftalen.

- Med indførelse af to nye kontrolbekendtgørelser fra det nye år regner vi bestemt med, at opgørelser af fangster for fremtiden vil stemme overens med de reelle fangster. Det er meget vigtigt, at disse to parametre stemmer overens med hinanden, da vi hele tiden må arbejde os hen imod fangster i henhold til bæredygtighedsprincipperne. Derfor er det yderst vigtigt at vi ikke overskrider kvoterne, understreger Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Rejefiskeriet i grønlandske farvande er meget vigtig for Grønlands økonomi og rejerne er stadigvæk Grønlands eksportvarer nummer et og andrager på årsbasis over 1 milliard kroner af Grønlands samlede eksportværdi.