Indsigt: Landsstyrets samarbejde med Vestnordisk Råd

Landsstyrets samarbejde med Vestnordisk Råd

Jeg er glad for at Vestnordisk Råd har valgt at fokusere på aktuelle problemer, som det er realistisk at gøre noget konkret ved i de enkelte lande i kraft af de initiativer, der er igangsat f.eks. på uddannelsesområdet.

Onsdag d. 4. november 2009
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Norden.

På mødet i Stockholm i sidste uge præsenterede Vestnordisk Råds præsidium planerne for det kommende år for de vestnordiske samarbejdsministre. Vestnordisk Råd vil i 2010 bringe fiskeriforvaltning i Nordatlanten på den politiske dagsorden. Man vil også fortsætte tidligere års indsats for at fremme arbejdet med at styrke sikkerheden omkring sejlads i de arktiske havområder, ligesom man vil følge op på sidste års temakonference om fokus på den gruppe unge som ikke får nogen ungdomsuddannelse.

- Vi skal følge op på det islandske formandskabs risikoanalyse vedrørende skibstrafik og vi vil arbejde for at styrke Nordatlantsamarbejdet i NORA, således at vi kan få en erhvervsudvikling, der kan give beskæftigelse til alle i vores lande, udtaler landsstyremedlem Palle Christiansen.

Palle Christiansen fremhævede, at samarbejdet med parlamentarikerne både i nationale og i regionale forsamlinger, som Vestnordisk Råd, var en af hjørnestenene i landsstyrets nye nordisk strategi. Han var positiv overfor et samarbejde om de emner som Vestnordisk Råd har sat på dagsordenen.

- Jeg er glad for at Vestnordisk Råd har valgt at fokusere på aktuelle problemer, som det er realistisk at gøre noget konkret ved i de enkelte lande i kraft af de initiativer, der er igangsat f.eks. på uddannelsesområdet. Det grønlandske formandskab i Vestnordisk Råd forpligter også landsstyret til at arbejde seriøst med disse spørgsmål, og vi vil også følge det op i det kommende år hvor Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd, slutter Palle Christiansen.