Indsigt: Resultater opnås ved deltagelse – ikke udeblivelse

Resultater opnås ved deltagelse – ikke udeblivelse

I de seneste fire år er der kommet større opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser i Nordisk Ministerråds regi. Dette er sket ved en utrættelig, aktiv og vedvarende indsats. Denne tilgang til at opnå udenrigspolitiske resultater og skabe større viden om Grønland i udlandet har allerede virket, og det vil fortsat kunne virke. Men det kræver, at landsstyret vågner op, trækker i arbejdstøjet og vælger den aktive tilgang til det udenrigspolitiske arbejde.

Onsdag d. 15. maj 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Arktisk Råd, Internationale spørgsmål, Norden, Politik.

Det er med stor skuffelse, at Demokraterne erfarer, at landsstyret har valgt at udeblive fra mødet i Arktisk Råd - et Råd og et møde med stor betydning for Grønland. Demokraterne opfordrer derfor landsstyret til at ændre sin beslutning og i stedet gøre en aktiv indsats for at skabe mest mulig opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser. Dette kan kun ske ved aktiv deltagelse!

I de seneste fire år er der kommet større opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser i Nordisk Ministerråds regi. Dette er sket ved en utrættelig, aktiv og vedvarende indsats. Denne tilgang til at opnå udenrigspolitiske resultater og skabe større viden om Grønland i udlandet har allerede virket, og det vil fortsat kunne virke. Men det kræver, at landsstyret vågner op, trækker i arbejdstøjet og vælger den aktive tilgang til det udenrigspolitiske arbejde.

Det kommende ministermøde i Arktisk Råd er en oplagt mulighed for at markere sine synspunkter. Det er på dette møde, at man skal tage stilling til Kinas status som evt. observatør i Arktisk Råd. Hvorfor og hvordan skal Kina opnå dette, når Grønland åbenbart ikke kan? Dette simple spørgsmål burde have været bragt op på mødet, men igen kræver det altså en aktiv tilgang til det udenrigspolitiske arbejde og ikke den opgivende attitude, som landsstyret har valgt i denne sag.

Landsstyret burde henvende sig til de øvrige nordiske lande i Arktisk Råd og henvise til det gode samarbejde i nordisk regi, hvor Grønland har opnået stor tydelighed gennem aktiv deltagelse. I det nordiske samarbejde deltager Grønland, Færøerne og Åland som selvstændige deltagere, og vi er virkelig blevet hørt og lyttet til i de seneste fire år. Hvorfor ikke gentage denne succes? Hvorfor kaste håndklædet i ringen og give fortabt? Hvilke signaler sender det, at man kan ”slippe” af med Grønland som deltager, hvis man blot tryner os lidt?

Vi skal kræve vores ret, da Arktisk Råd ikke kan komme udenom Grønland som deltager. Det kræver ikke meget geografiundervisning at kunne se og forstå, at Grønland er en naturlig medspiller i alt, hvad det vedrører det arktiske.

Demokraterne skal med baggrund i ovenstående inderligt opfordre landsstyret til at ændre sin beslutning om boykot. Alt andet vil være pinligt.