Emne: Olieefterforskning


Baggrunden for ny olieefterforskning på Nuussuaq-halvøen

Mads Christensen
Tirsdag d. 28. august 2018

Sagen er, at der skal nye spændende resultater til at tiltrække investorer. Det bliver tungt at skabe incitamenter offshore, hvorfor ideen med at starte i nogle onshore områder er udmærket. En del af idegrundlaget stammer fra nyere GEUS studier. GEUS har vha. flyfotos ’fået øje på’ en stor foldning, også kaldet en antiklinal

Grønlands Økonomi 2014

Økonomisk Råd
Søndag d. 21. september 2014

Undersøgelsen viser også, at det store flertal af grønlandskfødte personer i Danmark har næsten samme store tilknytning til at arbejdsmarkedet som danskere generelt. Personer, der er udvandret til Danmark, har generelt et højere uddannelsesniveau end de, der er blevet i Grønland
Tilknyttede tekster:

Råstofområdet er en prioritet – også i forholdet til andre lande

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 20. marts 2014

Grønlands olie- og mineralstrategi for de kommende fem år er nu blevet vedtaget af landsstyret. Olie- og mineralstrategien sætter retningen for Selvstyrets prioriteringer for de kommende fem år på råstofområdet.

Tillykke med det første år & velkommen til virkeligheden

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. marts 2014

Der er grund til at ønske landsstyrekoalitionen, eller det der er tilbage af den, tillykke med at have overlevet det første år. Fra dag 1 var der nok ikke mange der troede på, eller endsige ønskede, at den ville overleve særligt mange måneder.

Forvirringen om olie- og mineralstrategi vokser dag for dag

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 8. marts 2014

Inuit Ataqatigiit vil kraftigt opfordre landsstyret til at koordinere deres udmeldinger om vores land. Det sker igen og igen at forskellige udmeldinger om samme sag udgår fra landsstyret. Det skaber utryghed og forvirring.

Råstofaktiviteter i Grønland

Mads Fægteborg, eskimolog
Torsdag d. 6. marts 2014

En historisk introduktion til efterforskning, udnyttelse og følger i en sårbar natur og et samfund i forvandling
Tilknyttede tekster:

Til gavn for Grønland

Minik Rosing, Professor i geologi
Fredag d. 24. januar 2014

Denne rapport bidrager med et faktuelt overblik, og giver en række bud på, hvordan udnyttelsen af de mineralske naturres­sourcer kan blive mest muligt til gavn for Grønland og det grønlandske folk og dermed også blive til gavn for det samlede Rigsfællesskab.
Tilknyttede tekster:

§ 37: Olieboringer i 2014

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 26. september 2013

Den sidste oplysning var noget overraskende, da jeg ikke mindes at have set eller hørt offentlige udmeldinger fra landsstyret om, at der med sikkerhed kommer olieboringer i 2014. Men det kan jo være, at landsstyret har andre oplysninger end mig.

Sikkerhed til søs i de arktiske farvande

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 12. maj 2013

Informative film på YouTube

16 §37 spørgsmål om royalty-beskatning indenfor råstofsektoren

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 16. april 2013

I betragtning at, at koalitionen har meldt ud, at både storskalaloven skal genbehandles i Landstinget og royalty-beskatning indføres før der kan tages stilling til mineprojekt-ansøgninger, ønskes det oplyst, hvad landsstyret forestiller sig af tidsperspektiv.

4 nødvendige film om sejlads i arktisk farvand

Bjarne Rasmussen
Fredag d. 22. februar 2013

Filmene giver ikke mindst uundværlig viden til politikere og andre beslutningstagere. Og der de sidste ugers debat i Danmark vist, at behovet er uhyggeligt stort.

Stor interesse for olieudbudsrunde i Grønlandshavet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 18. december 2012

De mange ansøgninger betyder, at der er konkurrence om flere af de udbudte licensblokke. Der forestår nu et omfattende vurderings- og forhandlingsforløb inden de bedste ansøgninger vælges.

Råstoffer og bæredygtig økonomisk vækst

Copenhagen Economics
Grønlands Arbejdsgiverforening
Torsdag d. 25. oktober 2012

’Lige børn leger bedst’ siger et ordsprog. Hvis det er rigtigt, så står Grønland overfor en ulige legekammerat og en enorm udfordring, når globale råstofselskaber gør deres entré i landet.
Tilknyttede tekster:

Storskalaprojekter og demokratisk umodenhed

Mikkel Myrup, formand for Avataq
Torsdag d. 18. oktober 2012

Landsstyremedlem Ove Karl Berthelsen ønsker ikke at “de sagesløse embedsmænd” udsættes for kritik og at det er “en uskik, som bør stoppes”. “Ret skytset mod mig” opfordrer han. Det har Avataq også gjort i gennem de sidste fire år, dog tilsyneladende uden virkning.

Argumenter fremmer dialogen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 17. oktober 2012

Spar krudtet med at angribe sagesløse embedsmænd - og bekend kulør i stedet for. For jeres indlæg viser, at I i realiteten ikke ønsker råstofprojekter til Grønland. Og det er fair nok. Men hvorfor ikke sige det højt og åbent – og samtidig komme med et bud på, hvad vi så skal leve af. Det vil uden tvivl fremme debatten.

Høringssvar fra Greenland Transparency til forslag til Storskalalov

Anders Meilvang, formand for Greenland Transparency
Onsdag d. 17. oktober 2012

Med hensyn til bemærkninger om overenskomst, udenlandske arbejdere, henvises der til det internationale skibsregister. Transparency Greenland finder det kritisabelt, at man i et forslag til storskalalov, som en selvfølgelighed, henviser til et eksempel der intet har med infrastrukturprojekter at gøre og som er blevet til i en helt særlig kontekst - nemlig Danmarks ønske om stadig at være en skibsnation.

Sydgrønland - En foreløbig strategisk miljøvurdering af kulbrinteaktiviteter i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Miljøvurderingen er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut for Råstofdirektoratet, med henblik på at understøtte beslutningsprocessen for udbud af yderligere licensområder for kulbrinteefterforskning i den grønlandske del af Labradorhavet og Davis Strædet

Der er ikke truffet beslutninger

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 3. oktober 2012

Det bliver endnu engang nævnt, at høringsprocessen er en pseudo-høringsproces, og at beslutningerne allerede er taget på forhånd. Lad mig endnu engang understrege, at høringskommentarer, og spørgsmål fra NGO`ere, befolkningen og andre interessenter, vil blive inddraget i beslutningsgrundlaget.

Hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Europa-kommissionen
Landsstyret
Torsdag d. 14. juni 2012

Den foreslåede hensigtserklæring skaber ikke og har ikke til formål at skabe bindende eller juridiske forpligtelser for parterne som følge af national eller international ret
Tilknyttede tekster:

Siumuts samlede udmelding om storskala projekter

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 25. maj 2012

Lad det være sagt engang for alle med store bogstaver: ”SIUMUT STØTTER ALCOA PROJEKTET FULDT UD” helt i tråd med udmeldingerne fra den grønlandske befolkning deriblandt borgerne i Maniitsoq. Spliden ligger således et helt andet sted, nemlig i landsstyret og i deres primære bagland.

Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland

Landsstyret
Fredag d. 11. maj 2012

De sidste ti år har vores samfund gennemlevet en accelererende krise. Vi har i realiteten kun to store indtægtskilder, nemlig reje- og fiskeeksporten samt bloktilskuddet fra Danmark. Og disse indtægtskilder vil være faldende i de kommende år. Rejekvoterne skal nedsættes med 25 % for at undgå overfiskning, og bloktilskuddets realværdi forventes at falde, idet det alene reguleres med udviklingen i den danske inflation.
Tilknyttede tekster:

Royalty i minedrift

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. maj 2012

I de perioder, hvor man enten er ved at opbygge en industri eller ved at afvikle sin industri er beskatningen typisk lavere end når man er midt i sin udvindingsfase. Det skyldes, at investorerne i opstarts- og afviklingsperioder har flere udgifter og mindre indtjening. Og en industri kan ikke bestå uden investorer og selskaber. Det er virkeligheden. Der er tale om et nødvendigt samspil.

Erhvervsudvikling under ansvar

Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 22. april 2012

I forbindelse med den aktuelle debat om ansættelsesvilkår i forhold til storskalaprojekter, mener Inuit Ataqatigiit, at forhandlinger vedrørende ansættelsesvilkår for den udefra-kommende arbejdskraft bør varetages af de involverede parter på arbejdsmarkedet.

Landet og folket som udgangspunkt

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 18. januar 2012

Siumut siger ja til råstofudvinding. Siumut siger ja til den nye industri. Siumut siger ja til nye arbejdspladser. Siumut siger ja til indtægter fra råstofsektoren. Hvis vi skal skabe større økonomisk råderum til gavn for landet og befolkningen, så kræver det at vi har en politik der sikrer dette.

Usmagelig vildledning af befolkningen

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. november 2011

Det er nemt at forestille sig hvorledes investeringslysten vil forme sig, hvis vi ensidigt begynder at lave om på de aftaler, vi allerede har indgået. På trods af det indlysende svar på dette, påstår oppositionen hårdnakket realiteten af at kunne skaffe 1,3 mia. kroner i overslagsårene, dette på trods af det meget væsentlige og reelle risiko for at afbrudte aftaler meget vel vil ende i ingen indtægter.

Maliina Abelsen taler usandt i Qanorooq

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Allerede efter første behandlingen af finansloven har Siumut mødtes med Maliina Abelsen og drøftet finanslov og mulige indtægter. Og allerede den gang har Siumut talt med landsstyremedlemmet om vores forslag om afgifter på afgivelse af tilladelse til efterforskningstilladelser og brug af landet i råstofsektoren.

Råstofområdet kan ikke brandbeskattes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 11. november 2011

Cairn forventes samlet i 2010 og 2011 at bruge 5,7 mia. kr. på 8 efterforskningsboringer, svarende til godt 700 mio. kr. pr. boring. Det er i forvejen en udgift pr. boring der er mange hundrede millioner kroner større sammenlignet med boringer i andre lande.

Opmuntrende efterforskningsresultat fra Cairn

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 9. november 2011

Der er ingen tvivl om, at Cairns fund af et sandlag med reservoir potentiale giver grund til optimisme for alle. Det er opmuntrende, men vi må besinde os med tålmodighed, da sandlaget skal undersøges for mulige indhold af olie og gas.

Vores undergrund kan skabe fremtidens velfærdssamfund

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 24. oktober 2011

Samlet set bliver vi nødt til at skifte slædespor og fokusere på nye områder, hvis vi vil opretholde det nuværende velstandsniveau i fremtiden. I den sammenhæng er et af de mest oplagte områder råstofsektoren og storskalaprojekter, som vi også er i fuld gang med at udvikle.

Offshore onshore

Qaasuitsup Kommunia
Søndag d. 16. oktober 2011

Qaasuitsup Kommunia har besluttet at gennemføre en forundersøgelse, der skal indkredse branchens behov og ønsker, og på den baggrund udpege egnede lokaliteter og arealer til havne og off shorerelaterede aktiviteter. Forundersøgelsen fokuserer særligt på off shorebranchens arealbehov på land og de afl edte konsekvenser heraf, vurderet i tre faser: efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.
Tilknyttede tekster:

Samarbejdsaftale med Cairn underskrevet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 22. september 2011

Samtidig er der oprettet en Sports- og Kulturfond på ca. 375.000 kr., der skal anvendes til at støtte sportslige og kulturelle aktiviteter.

Joining Forces - Åbningstale af Ove Karl Berthelsen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 21. september 2011

Det er landsstyrets mål, at råstofsektoren skal udvikles til at være et bærende erhverv i lighed med fiskeriet. Det skal ske på en samfundsmæssig bæredygtig måde og landsstyret ønsker derfor, at udviklingen af råstofsektoren sker på basis af, at selskaberne arbejder ud fra internationale standarder indenfor eksempelvis miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og sikkerhed.

Arktisk Strategi er vores pejlemærke frem til 2020

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. september 2011

Det kommende stykke arbejde i relation til den Arktiske Strategi går nu på at blive mere konkret og sikre finansieringen og udmøntningen. Til det vil jeg arbejde på at få samtlige partiers opbakning i Landstinget, da det er nødvendigt for os at stå stærke i de store muligheder, der allerede nu præger vor arktiske region.

Råstoffers miljødel granskes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 30. august 2011

På vegne af landsstyret skal det hermed præciseres, at landsstyret i henhold til Qoornoq-aftalen fra juli 2010 har igangsat en granskning af området i løbet af denne valgperiode. Dette kræver en tilpasning af råstofloven og visse andre grønlandske og danske love samt forudgående forhandlinger med staten.

Transparency Greenland i lommen på Grønlands Arbejdsgiverforening

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 30. august 2011

Pressemeddelelsen viser med al tydelighed, at Grønlands Arbejdsgiverforening har bestilt Transparency Greenland til at komme med en bestemt konklusion. Grønlands Arbejdsgiverforening erkender nu blankt, at målet med Transparency Greenland´s analyser er at få revideret råstofloven.

Hvem skal tage beslutningerne?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Mandag d. 29. august 2011

Det er derfor vigtigt, at der sker en modernisering af råstofforvaltningen, og det er vores opfattelse, at disse ændringer sagtens kan gennemføres uden at det går udover sagsbehandlingen. Desværre ser det ud til, at landsstyret går den modsatte vej.

Grønland stiller høje krav til olieboringer for at undgå ulykker

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 15. august 2011

Kombinationen af to-rigs politikken og kravet om at afslutte boreoperationerne flere måneder før isen sætter ind, betyder at Grønland har en væsentligt bedre aflastningsbrønds politik end hvad der er international praksis.

Oliespildsberedskabsplanen offentliggøres

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 15. august 2011

Landsstyret finder det nu forsvarligt at imødekomme offentlighedens ønske om offentliggørelse af oliespildsplanen, idet mulighederne for at imødegå sabotageaktioner er blevet væsentlig bedre.
Tilknyttede tekster:

Høringsprocesser ved olieefterforskningsboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 7. juli 2011

Jeg var faktisk positivt overrasket over den store spørgelyst og interesse, der var ved forskellige vanskelige temaer som f.eks. hvad er grønne, gule, røde og sorte kemikalier og herunder spørgsmål om, hvad er formålet og hvordan virker disse kemikalier. Det er bevis for mig, at processen virker og at mange har sat sig godt ind i stoffet

Præcisering af miljøvurderinger i forbindelse med olieefterforskning

Grønlands Naturinstitut
Torsdag d. 7. juli 2011

Disse to indslag kan give indtryk af at tilladelsen til de efterforskningsboringer, der netop nu foregår vest for Nuuk blev givet på baggrund af en strategisk miljøvurdering udarbejdet af DMU, Aarhus Universitet og GN for Råstofdirektoratet (RD) i foråret 2011. Dette er en misforståelse.

Miljøvurderinger ved olieaktiviteter

Departementet for erhverv og råstoffer
Tirsdag d. 5. juli 2011

Undersøgelserne har været offentlig høring i foråret 2011 og er endvidere evalueret af DMU, som i deres anbefaling til landsstyret har vurderet, at boringerne kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

Yderst værdigfuldt at deltage i St. John’s

Grønlands Arbejdsgiverforening
Mandag d. 4. juli 2011

I år var der lagt to dage ind med virksomhedsbesøg i forskellige industriområder og hos en række supply virksomheder. Dette gav en god fornemmelse af de enorme pladskrav - og frem for alt gav det indtryk af den vækst, som i øjeblikket finder sted i St. John’s. Hvis vi skal foretage en sammenligning, svarer Grønlands nuværende udvikling på dette område til forholdene i St. John’s i 1970’erne.

Greenpeaces misinformering skal ikke forblænde os

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 27. juni 2011

Greenpeace aktiviteter rettet mod Grønland har gjort, at myndighederne her i landet har været nød til at gøre sig tilsvarende overvejelser om offentliggørelse af al informationer omkring oliespils beredskabsplaner vil kunne forringe sikkerheden

Den aktuelle debat om de efterforskningsboringer der foretages efter olie

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. juni 2011

Aktuelt kører der en debat om de efterforskningsboringer der foretages efter olie af Cairn Energy plc. Debatten er især præget af det høringssvar som Greenpeace har indsendt med angivelse af deres kritikpunkter. For at skabe et større overblik over fakta i denne sag ønsker jeg ovenstående spørgsmål belyst, til gavn for den generelle offentlige debat.

Udvikling i råstofsektoren til næste valgperiode

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 7. juni 2011

Siumut vil sikre ved lovgivningen, at store selskaber der kommer til Grønland for at efterforske og bore skal i første omgang altid betale millioner af afgiftskroner til landskassen hvis de vil serviceres og komme i betragtning i licitationsøjemed af det grønlandske system.

Greenpeace – kriminelle idioter

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 6. juni 2011

Greenpeace har desværre valgt en helt anden metode – den kriminelle metode. I stedet for at benytte sig af demokratiske kanaler, har miljøorganisationen valgt at bryde loven for at gøre opmærksom på sin såkaldte sag. Det er skamfuldt, og det tager Demokraterne afgrundsdyb afstand fra.

Olieaktiviteter gav 550 mio. kr.

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 4. juni 2011

Greenpeace er i KNR citeret for at Grønland snyder sig selv med en indtægt kun på 60.000 kr. fra olieefterforskningsboringer. Grønland skulle således til sammenligning med Færøerne få meget lidt ud af olieefterforskningsboringerne. Dette er ikke korrekt. Grønland fik i alt 546,5 mio. kroner ud af olieefterforskningsboringerne i 2010.

Påstande og fakta om olieboringer i Grønland

Departementet for erhverv og råstoffer
Søndag d. 29. maj 2011

Det rødlistede kemikalie Cairn Energy er blevet godkendt til at bruge, det såkaldte Ultrahib, er et kemisk tilsætningsstof, der tilsættes i vandbaserede boremudder. Ultrahib er ikke giftig, men tilsættes i vandbaserede boremudder for at sikre at boremudderet virker optimalt, således at der ikke opstår risici for brøndens stabilitet og sikkerhed.

Greenpeace, rebeller med en dårlig sag

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 23. maj 2011

Det var både interessant og lidt beklemmende at læse forskellige menneskers reaktioner på historien om at nogle børn havde jaget Greenpeace aktiviser væk fra gaden i Nuuk. Rigtigt mange reagerede med skadefryd, nu kunne Greenpeace mærke på deres egen krop hvad vi føler for dem. Min egen reaktion er mere blandet. Jeg forstår udmærket at børnene reagerer på den måde når de har hørt forældrenes reaktioner på Greenpeace. Greenpeace selv overholder jo ikke landets love. De skaffer sig uberettiget adgang til andres ejendom, de opfordrer til ulovligheder for at fremme deres sag, og de lader hånt om vores demokratiske proces. Jeg forstår også de mennesker der fryder sig over at de nu får med deres egen mønt. Men mest af alt gør det mig trist til mode.

Grønland slækker ikke på sikkerhedskrav ved olieboringer

Departementet for erhverv og råstoffer
Mandag d. 23. maj 2011

Til sidst skal det erindres, at der faktisk er foretaget dybtvandsboringer siden ulykken i Golf of Mexico. I sommeren 2010 blev der således foretaget dybtvandsboringer i havet udfor Østcanada, Norskehavet og udfor Færøerne. Så landsstyrets godkendelser af efterforskningsboringer er helt på linje med hvad vores naboer sikkerhedskravene er helt i top.

Greenpeaces fortielser i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 19. maj 2011

Greenpeace ”glemmer” også at fortælle offentligheden, at Grønland i modsætning til Norge ikke tillader brugen af oliebaserede boremudder og i stedet bruger vandbaserede boremudder.
Tilknyttede tekster:

Olieboreprogram for 2011 ved Grønland klar

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Søndag d. 8. maj 2011

Dette års boreprogram forventes at afstedkomme i direkte og i indirekte beskæftigelse svarende til mindst. 50 arbejdspladser besat med grønlandsk arbejdskraft. Der forventes et indkomst på lønskatter på ca. 50 mio. kr. Leverancer fra grønlandske virksomheder forventes at udgøre ca. 150 mio. kr. Og Cairn Energy vil i lighed med 2010 anvende 300 mio. kr. som bidrag til det nationale olieselskab NunaOils udvikling. Der forhandles på tiden med Cairn Energy om etablering af puljer til uddannelses- og bæredygtighedstiltag.

Redegørelse til Landstinget vedrørende råstofaktiviteter i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 9. marts 2011

Det er således et væsentligt strategisk mål at gøre industrien interesseret i at investere i efterforskning i Grønland. Det er i den forbindelse vigtigt, at myndighederne offentliggør klare målsætninger med hensyn til hvordan, hvornår og på hvilke vilkår, der kan gennemføres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Det er ikke særordninger men handlekraft, der er brug for

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 8. marts 2011

Når vi taler med operatørerne siger man, at man i dag ofte oplever manglende indsigt i de praktiske forretningsgange, der er vilkårene i denne branche. De løber panden imod den bureaukratiske mur, når de på vegne af internationale selskaber udarbejder ansøgninger om fx forundersøgelser.

Olieefterforskningsboringer 2011

Departementet for erhverv og råstoffer
Fredag d. 4. marts 2011

I den forbindelse igangsættes der en offentlig høringsproces af Capricorns resultater af de miljømæssige og sociale konsekvensanalyser fra idag, de såkaldte VVM-, Vurderinger af Virkninger på Miljøet, og VSB-, Vurderinger på Samfundsmæssig Bæredygtighed. Der er indgivet en samlet VSB analyse, medens der er indgivet VVM analyser for hvert af de nævnte ansøgte havområder.

Kuupik lægger op til en international oliespildsfond

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 25. februar 2011

Det er Grønlands forslag, at alle offshore tilladelseshavere samt operatører eller ejere af olieefterforsknings- og udnyttelsesanlæg som opererer i Arktis skal være tilsluttet en sådan oliespildsfond. Grønland vil endvidere arbejde for at der bliver tale om en global ordning baseret på indgåelse af en international konvention.

Inuit ledere vil fokusere på sikkerhed i olieefterforskningsboringer

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. februar 2011

Landsstyret ser frem til at få inspiration fra andre Arktiske områders erfaringer med håndtering af råstofaktiviteter og dertil hørende høringsprocedurer. Grønland vil dog til enhver tid værne om sin nuvundne selvbestemmelsesret også i forhold til råstofaktiviteter efter selvstyrelovens tiltræden.

Seminar for mineralindustriens leverandører

Direktoratet for Råstoffer
Onsdag d. 19. januar 2011

Under seminaret fremlagde forskellige virksomheder deres planer. Virksomhedernes kontrakter kan være indenfor følgende områder: boring, camp, catering, logistik, båd- og flycharter samt juridisk og finansiel rådgivning m.m.

Råstofmyndighederne i Norge og Grønland indgår et formelt samarbejde

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 15. januar 2011

De konkrete samarbejdsprojekter kan omfatte alle relevante forhold på kulbrinteområdet, herunder regler, reguleringsmetoder og -processer, retningslinjer, praksisser, aktiviteter. Et andet hoved samarbejdsområde omfatter projekter til at styrke og udvikle myndighedsansattes viden og kompetencer med hensyn til regulering, administration og forvaltning af og tilsyn med kulbrinteressourcer.

Cairn Energy planlægger flere olieefterforskningsboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 4. januar 2011

En foreløbig opgørelse over de samfundsøkonomiske bidrag i forbindelse med boreprogrammet i 2010 har været på ca. 425 mio. kr. I dette beløb er medtaget værdien af varer og serviceydelser fra grønlandske virksomheder, bæringen af NUNAOIL A/S samt tiltag til kompetenceløft.

Nytårstale 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 1. januar 2011

Vi oplever tilstande som vi ikke har set i mange år. I år har man f.eks. kunnet fiske hele året rundt, hvilket i sig selv er en stor forandring. Klimaforandringerne byder heldigvis også på nye og gode muligheder i det sydlige Grønland, muligheder som man allerede er i fuld gang med at drage nytte af. Vi nærer store forhåbninger til udviklingen af dyrehold og landbrug, både mht. forsyningen af det øvrige Grønland samt eksport til udlandet.

Behov for handling og nytænkning

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 14. december 2010

Nu vi er ved effektiviseringer og den rigtige udnyttelse af kræfterne, foreslår GA, at man gennemfører den længe omtalte fusion af Greenland Venture og Greenland Development. Her kan med fordel desuden placeres erhvervsdelen fra Grønlands Turist- og Erhvervsråd, således at al erhvervsudvikling - udover turisme - samles i én enhed

Klimaforhandlinger tilbage på rette spor

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. december 2010

Resultatet af COP16 er i god overensstemmelse med Grønlands position på klimaområdet, og giver ikke anledning til, at Grønland skal ændre sine mål og forpligtelser indgået ved aftale med Danmark under COP15.

Synlighed for Grønland under COP16

Landsstyret
Mandag d. 13. december 2010

Klimaminister Lykke Friis valgte i sit nationale indlæg på vegne af Kongeriget Danmark at synliggøre grønlandske klimaforhold. Hun nævnte samtidigt, at oprindelige folk er særligt udsatte, når det gælder klimaforandringer.

COP16 - et skridt på vejen mod en ny international klimaaftale

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. november 2010

Klimaforhandlingerne er komplicerede fordi det i meget høj grad både handler om den globale politiske og økonomiske magtfordeling og især om retten til udvikling for den fattige del af kloden.

Tildeling af licensblokke i Baffin Bugten

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 27. november 2010

De selskaber, der har fået en tilladelse, er blevet udvalgt efter en nøje evaluering af bl.a. deres finansielle og tekniske styrke og deres erfaring med håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø.

Enorme grønlandske oliefund gør de danske skatteydere til grin

Søren Espersen, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti
Tirsdag d. 28. september 2010

Af en DIIS-rapport fra 2007 fremgår det klart, at Danmark på intet tidspunkt i historien profiteret på Grønland, som tilfældet ellers normalt har været i forholdet mellem koloniherre og koloni. Danmark har derimod til stadighed - uegennyttigt og ihærdigt - arbejdet på, år efter år, at forbedre forholdene for Grønland og for det grønlandske folk. Alene af den grund er det såvel unfair som etisk uantageligt, at Danmark ikke får andel i værdierne i en stor del af rigets undergrund.

Olieboringer – ja tak

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 1. september 2010

Faktum er, at verden og vores eget land har brug for fossile brændstoffer i mange år endnu.

Foreløbige resultater fra Cairns boringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 24. august 2010

Olieboreskibene i havet vest for Disko-Nuussuaq borer i to brønde, den ene i den såkaldte T8 brønd og den anden i den såkaldte Alpha brønd. Der er fundet kulbrinter i T8-brønden i form af gasforekomster i tynde sandlag. Cairn oplyser, at fundet tyder på eksistensen af et aktivt petroleumssystem i området. Brønden er endnu ikke færdiggjort.

Landsstyret godkender flere olieboringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 17. august 2010

De to nye boringer skal vælges mellem fire godkendte borelokaliteter på følgende: havdybder på 380, 432, 485 og 631 meter. Der er således ikke tale om dybvandsboringer. Boringer foregår på meget beskedne vanddybder i forhold til det som denne sommer gennemføres mange andre steder i verden, f.eks. Færøerne, Norge og Østcanada.

Samarbejdsaftale indgået med olieselskab

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 5. august 2010

Udgangspunktet for aftalen er olieefterforskningsboringerne i 2010 og indeholder en gennemgang hvordan virksomheder og arbejdstagere inddrages i efterforskningsaktiviteterne. I aftalen er det også fastlagt hvilke kurser og workshops, der skal gennemføres med henblik på opkvalificering af den grønlandske arbejdsstyrke og det grønlandske erhvervsliv.

Offentlig høring om yderligere 2 olieefterforskningsboringer

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 7. juli 2010

Formålet med yderligere 2 boringer er at øge sandsynligheden for at finde olie- eller gasressourcer i de geologiske strukturer, i hvilke Cairn Energy allerede nu foretager boringer

Cairn overholdt Selvstyrets krav

Direktoratet for Råstoffer
Mandag d. 5. juli 2010

Greenpeace har fredag d. 2. juli udsendt en pressemeddelelse om, at olieefterforskningsselskabet Cairn har startet sin efterforskningsboring uden at overholde Grønlands Selvstyrets krav om, at der skal være to borerigge i området samtidig. Råstofdirektoratet skal oplyse, at dette ikke er korrekt.

Sandheder og myter om olieboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 19. juni 2010

Det er direkte forkert at påstå, at Cairn ikke har erfaringer med offshore boringer. Cairn har i store dele af verden foretaget flere end 200 efterforsknings- og produktionsboringer, inklusiv nogen af de boringer på størst vanddybde ved Indien. Boremandskabet har omfattende erfaringer med boringer i Arktiske områder.

Håndtering af affald ved olieboringer

Direktoratet for Råstoffer
Lørdag d. 19. juni 2010

Kun ikke-giftigt affald og klinisk affald planlægges at blive deponeret i Grønland på godkendte modtagefaciliteter i det omfang der er kapacitet til det. Alt andet affald, inklusive det affald der ikke er kapacitet til, sendes til godkendte modtagefaciliteter uden for Grønland.