Arktisk Strategi er vores pejlemærke frem til 2020

Det kommende stykke arbejde i relation til den Arktiske Strategi går nu på at blive mere konkret og sikre finansieringen og udmøntningen. Til det vil jeg arbejde på at få samtlige partiers opbakning i Landstinget, da det er nødvendigt for os at stå stærke i de store muligheder, der allerede nu præger vor arktiske region.

Tirsdag d. 13. september 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Arktis, Arktisk Råd, Olieefterforskning, Sikkerhed til søs.

I den igangværende valgkamp er der rejst kritik af at der ikke allerede er sikret midler til den netop vedtagne Arktiske Strategi for Kongeriget Danmark.

Den Arktiske Strategi er netop en strategi – planer og mål - der skitserer hvilken retning Kongeriget Danmarks fælles politik for arktis skal have frem til 2020. En hel anden snak er handlingsplans-delen. Her danner den Arktiske Strategi rammen om de mange allerede igangværende og fremtidige aktiviteter. Nogle af disse aktiviteter er allerede finansieret og skal dermed blot koordineres ind i Strategien. Det drejer først og fremmest om opgraderingen af vores beredskab mht. eftersøgnings- og redningsaktiviteter og opfyldelsen af Arktisk Råds aftale om SAR.

Andre mål går på at forsøge at opnå politiske mål, der allerede nu arbejdes for gennem vore embedsmænds arbejde og politiske budskaber fra landsstyrets side. Her er der ikke tale om, at der behøves ekstraordinære midler, men en del af dette arbejde vil kunne foretages med de allerede eksisterende bevillinger.

Og så kan der være fremtidige initiativer og mål, der særligt skal afsættes midler til gennem finanslovene. Arbejdet med at fastlægge den Arktiske Strategi for Kongeriget har betydet et større samarbejde og koordination mellem rigets tre dele. Et stort antal ministerier, departementer og styrelser har været inde over arbejdet – der alle enten har bidraget eller er blevet hørt. Det betyder, at første trin i udformningen af den Arktiske Strategi har gået på at blive enige om at fastlægge indholdet. Efterfølgende kommer arbejdet med at sikre finansieringen og udmøntningen af Strategien. I den indledende proces med at fastlægge Strategien, kan vi ikke på forhånd afsætte midler til initiativer og mål.

Det kommende stykke arbejde i relation til den Arktiske Strategi går nu på at blive mere konkret og sikre finansieringen og udmøntningen. Til det vil jeg arbejde på at få samtlige partiers opbakning i Landstinget, da det er nødvendigt for os at stå stærke i de store muligheder, der allerede nu præger vor arktiske region.

I øvrigt bliver der hverken i startegien eller i landsstyret lagt op til at det arktiske skal fredes eller friholdes for mineral- eller olieaktiviteter.