Ombudsmandssag til politimesteren

Det kom tilsyneladende som en overraskelse for Siumut, at beslutningsforslaget, der er sendt fra et mindretal i lovudvalget, fik de andre medlemmer til at stemme for en overgivelse til politimesteren.

Torsdag d. 3. juni 1999
Elna Egede
Emnekreds: Erhverv, Love og konventioner, Ombudsmanden, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Ungt demokrati
Ombudsmandens autoritet
Siumut nedstemt
Givtig byttehandel


Et stort flertal i Landstinget stemte for at overgive kollegiesagen til politimesteren

Radiotransmissionen var slukket og Qanorooqs TV-kameraer var sendt på en tre-måneders ferie, da Landstinget tog beslutning om at overgive ombudsmandssagen til politimesteren.

Behandlingen af denne kollegiesag i Qaqortoq har fået ombudsmanden til at bruge udtryk som ulovlig lovfordrejning og på visse punkter helt utilstedelig. Landstinget overgav sagen til politimesteren stilfærdigt og uden de store politiske paroler.

Det skete på baggrund af et beslutningsforslag om at anmode Politimesteren i Grønland om at indlede efterforskning af det tidligere landsstyres embedsførelse i forbindelse med behandlingen af en sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq, som ombudsmanden har undersøgt og overgivet til Landstingets lovudvalg. Politimesteren skal undersøge, hvorvidt sagsforløbet giver anledning til at rejse tiltale mod et eller flere medlemmer af det daværende landsstyre.

Dette beslutningsforslag kommer fra Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit og Anton Frederiksen, Kandidatforbundet, begge medlemmer af lovudvalget.

Ungt demokrati
Det kom tilsyneladende som en overraskelse for Siumut, at beslutningsforslaget, der er sendt fra et mindretal i lovudvalget, fik de andre medlemmer til at stemme for en overgivelse til politimesteren.

Landsstyreformanden har i sit svarnotat skrevet, at det er betænkeligt at behandle spørgsmål om overdragelse til politimesteren, uden at et samlet Lovudvalg forinden har behandlet det grundigt.

Derfor henviste han det til fornyet behandling. Landsstyreformanden læste dog ikke sit svar fra talerstolen.

Men lovudvalget mener selv, at ombudsmandens konklusioner er blevet behandlet grundigt og indenfor de rammer, der er udstukket.

Landsstyreformanden understreger, at behandlingen af kollegiesagen er forkastelig. Men et så ungt hjemmestyredemokrati med 20 år bag sig bør tænke sig om, før det overgiver sager til politimesteren, og hvis det sker, så skal grundlaget være i orden.

Ombudsmandens autoritet
Det fik hans landsstyrekollega, Josef Motzfeldt til at understrege, at ombudsmandsundersøgelsen og den efterfølgende behandling er sket efter bogen.

Som svar til landsstyreformanden, sagde Anton Frederiksen, at der ligger en helt klar redegørelse fra Landstingets ombudsmand, som har været behandlet korrekt i lovudvalget.

- Hvis vi forkaster ombudsmandens rapport, så kan vi lige så godt lukke og slukke for Ombudsmandsinstitutionen. Hvis vi ikke reagerer på konklusionerne, så har vi undergravet ombudsmandens autoritet, sagde Anton Frederiksen.

Siumut nedstemt
Efter en kort pause, der blev en lille smule længere, kom Siumut med et ændringsforslag, der kort og godt går ud på, at landsstyret skal garantere, at der ikke sker gentagelser af den art.

Men det blev nedstemt, af Landstingets 20 medlemmer, bestående af Atassut, Inuit Ataqatigiit, Kandidatforbundet og enkeltkandidaten.

Siumuts otte tilbageværende medlemmer stemte alene, uden lovudvalgets to medlemmer, formanden Anders Andreassen og Hans Enoksen samt landsstyremedlem for sociale anliggender og arbejdsmarked, Mikael Petersen.

Under afstemningen om beslutningsforslaget undlod Siumut at stemme. Men de 20 landstingsmedlemmer, der stemte for forslaget, gav et stort, sikkert flertal. Denne beslutning kan få konsekvenser for Atassuts egne rækker, fordi det skete under partiets landsstyrekoalitionen med Siumut.

Givtig byttehandel
Kollegiesagen blev behandlet netop i tidligere landsstyremedlem Daniel Skiftes økonomi- og boligdirektorat. Men det skete på foranledning af tidligere landsstyreformand Lars Emil Johansen, efter at direktoratet havde afslået.

Loven blev drejet for at indgå en handel med en privat arbejdsgiver. Hjemmestyret og arbejdsgiveren lavede en art byttehandel, hvor en ældre kollegiebygning og penge til renovering af kollegiet indgik i prisen.

Denne kollegiebygning - med 14 kollegieværelser og en lejlighed blev solgt for 300.000 kroner uden dokumenteret vurdering.

Denne private entreprenør har siden 1996 lejet kollegiet ud til Qaqortoq Kommune foc godt 276.000 kroner om året.

Bygningen er ikke blevet renoveret, men har fået en gang maling, ifølge kommunaldirektøren i Qaqortoq, der lejer bygningen til STI-elever.

Hjemmestyret er med til at betale husleje for STI-elever fra kysten.