Klage over Landsstyrets afslag på aktindsigt

Vi betragter svaret på vores ansøgning om aktindsigt som et egentligt afslag, fordi alle væsentlige oplysninger i det fremsendte materiale er slettet - og store dele af det efterspurgte slet ikke er udleveret.

Fredag d. 15. oktober 1999
Frederik Roed
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Love og konventioner, Ombudsmanden.

Til Landstingets Ombudsmand, Vera Leth
Klage over Landsstyrets afslag på aktindsigt i væsentlige dokumenter vedrørende de økonomiske konsekvenser at lærerpakken.
Landsstyret har i et brev af den 22. august 1999 (bilag 1) begrænset vores ret til aktindsigt - og dermed i praksis givet afslag på aktindsigt i væsentlige dokumenter vedrørende de økonomi ske konsekvenser af den overenskomst lærerforeningen IMAK indgik med Hjemmestyret efteråret 1998 - herefter benævnt som "lærerpakken".

Vi betragter svaret på vores ansøgning om aktindsigt som et egentligt afslag, fordi alle væsentlige oplysninger i det fremsendte materiale er slettet - og store dele af det efterspurgte slet ikke er udleveret.

Landsstyret skriver i sit svar, at hensynet til det offentliges økonomiske interesser ligger til grund for, at der er undtaget en række dokumenter og slettet afsnit og talstørrelser i andre.

Vi mener, at denne fremgangsmåde er lovstridig, fordi vi har søgt om aktindsigt i dokumenter der i stor udstrækning har dannet grundlag for Landsstyrets beslutninger om lærerpakken og dokumenterne er ligeledes behandlet af Finansudvalget - og må derfor være omfattet af aktindsigt, da retten til aktindsigt gælder alle dokumenter der er udarbejdet af en myndighed eller sendt til eller fra en myndighed.

De tilbageholdte dokumenter kan ikke hævdes at være interne, da de er sendt til udenforståen de - her Finansudvalget.

Vi mener desuden ikke, at retten til aktindsigt kan begrænses af hensyn til det offentliges interesser, herunder forretningsvirksomhed, da overenskomsten forlængst er indgået med IMAK.

Vi har rimelig dokumenteret grund til at antage, at lærerpakken har kostet samfundet og dermed skatteyderne væsentligt mere end de udgifter der officielt er oplyst.

Af hensyn til demokratiet og borgernes mulighed for at kigge landsstyret i kortene, skal undertegnede hermed på Radioavisens vegne klage over, at Landsstyret har begrænset eller direkte har givet afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende de økonomiske konsekvenser at lærerpakken. Vi fastholder vores ret til aktindsigt og ønsker fortsat at få samtlige dokumenter i sagen udleveret.

Vi håber på hurtig behandling af sagen.