Løgnagtig, grisk og småt begavet

Jeg har i nogle år troet, at politik i Grønland var bunden – det tror jeg ikke længere.

Mandag d. 12. september 2011
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Folketinget, Journalistik, Ophavsret, Politik, Sådan set, Ytringsfrihed.

Folketingsvalget den 15, september 2011
Som jeg oplever det, så befinder hovedparten af pressen sig i sin dækning af folketingsvalget helt nede mellem ølsjatterne på bodegagulvet.

Hvis man kan opleve en svigtende interesse hos vælgerne, så er det nok ikke valgets skyld, men kvalmende hovedpine over dels ”toppolitikerne” og dels en presse, der hænger i et pendul, som svinger mellem yderpunkterne uvidenhed og uduelighed.

Pressen behandler eksempelvis enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, som var hun deltager i X-factor. Ingen spørgsmål til den politiske substans, kun udenomssnak og begejstrede skriverier, når et eller andet popidol har skrevet hende en hyldestsang.

Villy Søvndal får lov til at vrøvle sig igennem alle interviews. Han spytter synspunkter ud, som lysglimt fra en diskokugle i en dansehal, og ingen forsøger slukke for strømmen og spørge ind til substansen.

Helle Thorning-Schmidt er i min optik løgnagtig, grisk og småt begavet: Det er til fulde dokumenteret i hendes behandling af afgørelsen fra skattevæsenet:

Hvis hun sidste år, som lovet, havde lagt det hele frem, og hævdet, at hun – uden at hun opdagede det - af skattevæsenet uretmæssigt havde fået indregnet mandens skattefradrag i sin indkomst, så havde der nok været nogle, som ville tvivle på sandheden, men da hun havde reageret ved straks at indbetale hele den "utilsigtede" skattelettelse på over 100.000 kroner, så ville sagen allerede dengang være lagt død for evigt.

Nu kan de i Socialdemokratiet og koalitionen med SF og de andre partier i "Rød Stue" konstatere, at hendes løgne og griskhed koster på bundlinjen hos både SF og Socialdemokraterne. Der må være mange i stuen, der nu er ved at koge over af raseri, og hvis de taber valget, bliver hun gjort til syndebuk.

Det ser ikke meget bedre ud på ”Blå Stue”. Her fører "finansminister" Claus Hjorth Frederiksen sig frem med det, jeg kun kan kalde en tyvagtig indstilling og mangel på respekt for ophavsretten og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Det er helt aktuelt dokumenteret ved hans holdning til hans parti, Venstres, tyveri af fotografier til deres valgpropaganda. Da Claus Hjort Frederiksen blev interviewet om tyveriet, sagde han: "Hvis man gør det (bryder ophavsretten), og fotografen vil komme med et krav, så må vi jo godtgøre det krav."

Det er altså helt i orden at stjæle, og hvis der gøres indsigelser, så kan man jo altid betale sig fra det.

Der er nu indgået et forlig, hvor Venstre er blevet tvunget til at betale, og Dansk Journalistforbund er gået med til at acceptere, at beløbet skal holdes hemmeligt.
At pressens egen interesseorganisation er gået med til at hemmeligholde beløbet, det er i sig selv en skandale og udtryk for den sammenspisthed, der eksisterer mellem politikere og journalister.

Det er kun den lige så dybe uduelighed hos Konservative og Venstre, der kan sikre ”Rød Stue” sejren på torsdag.

Hvor meget har pressen skrevet om det?

Det går ned ad bakke i Danmark. Med ”Rød Stue” vil det komme til at gå en del hurtigere end med ”Blå Stue”. Og hvis dét er udsigterne efter valget, så håber jeg på ”Rød Stue”, så vi kan ramme bunden i en fart, og derefter starte forfra på en frisk.

Jeg har i nogle år troet, at politik i Grønland var bunden – det tror jeg ikke længere.