Thule-eskimoerne bør ikke overhøres!

Det er Thule-eskimoerne, der er hårdest ramt af opførelsen af amerikanernes militærbase. De er endog i årevis fordrevet fra deres landområder og tvangsflyttet med det følge, at de nu bor i Qaanaaq

Torsdag d. 8. marts 2001
Maliinannguaq M. Mølgaard
Emnekreds: Love og konventioner, Oprindelige folk, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.

På baggrund af debatten i de seneste dage er det vanskeligt at acceptere Atassuts beklagelige opførsel over for Thule-eskimoerne i NMD-sagen.

Jeg mener naturligvis, at Thule-eskimoernes synspunkter skal høres, og at de så vidt muligt skal inddrages i konsultationerne omkring NMD, fordi:

1. De årelange bestræbelser på at fremme de oprindelige folks rettigheder gennem FN med de arktiske og grønlandske repræsentanter i front har båret frugt, og fordi de danske og grønlandske parlamenter anerkendte disse i 1995. Vor status som et folk med ret til at være anderledes i forhold til danskerne inden for rigsfællesskabet blev på den måde også stadfæstet. Dette skete gennem konvention nr. 169. Man kan således blandt andet henvise til artikel 5, artikel 6 og artikel 7 i denne. Eksempelvis siger artikel 6, stk. 1 a og b:

Ved gennemførelsen af bestemmelsen i denne konvention, skal regeringerne:
  1. konsultere de pågældende folk, gennem passende procedurer og særlig gennem deres repræsentative institutioner, når man overvejer lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger, der kan berøre dem direkte,
  2. gennemføre foranstaltninger, der sikrer, at disse folk frit kan deltage - i mindst samme omfang som andre sektorer i befolkningen - på alle niveauer i beslutningsprocessen i administrative, folkevalgte og andre organer, der er ansvarlige for politikker og programmer, der vedrører dem.
Artikel 7, stk. 3, siger endvidere:
  • Regeringerne skal sikre, at der, hvor det er hensigtsmæssigt, gennemføres undersøgelser, i samarbejde med de pågældende folk, med henblik på at vurdere de sociale, åndelige, kulturelle og miljømæssige konsekvenser for dem af planlagte udviklingsaktiviteter. Resultaterne af disse undersøgelser skal betragtes som grundlæggende kriterier for gennemførelsen af disse aktiviteter.
2. Det er Thule-eskimoerne, der er hårdest ramt af opførelsen af amerikanernes militærbase. De er endog i årevis fordrevet fra deres landområder og tvangsflyttet med det følge, at de nu bor i Qaanaaq. De er fordrevet fra deres landområder uden først at blive spurgt, og de har sågar om efteråret måttet bo i telte medbringende deres småbørn. Østre Landsret slog fast i en dom, at de var blevet tvangsforflyttet. Det er derfor også yderst spændende at se, hvordan Højesteret vil tage stilling til spørgsmålet om ejendomsretten til landet. En dom, der vil få vidtrækkende følger for vort lands, og for alles, fremtid. Vi lever nu i år 2001, og vi må spørge os om Qaanaap Kommunea har nogen gavn af militærbasen? Vi må sige, at det er yderst tvivlsomt, i hvilket omfang kommunen får gavn af den, fordi der endda er indført adgangsbegrænsning i antallet af turister til trods for at kommunen ønsker at fremme turisterhervet. Udover at de er fordrevet fra deres jagtområder, så spænder man til stadighed ben for deres muligheder for at fremme en erhvervsudvikling.

Derfor er det vor pligt, også når man tænker på at vi er så få i forhold til verdens befolkning og at vi selv mener, at det er vigtigt, at også vi bliver hørt, at konsultere vore landsmænd, der vil blive mest udsat, og at inddrage dem i forskellige høringer. Det er ikke alene os, der skal træffe en beslutning, ja selv i henhold til hjemmestyreloven er vi ikke engang bemyndiget til at træffe en beslutning, derfor er det nødvendigt at sikre, at alle og enhver så vidt muligt får et nært kendskab til og mulighed for at følge grundigt med i denne alvorlige sag.

Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg havde ellers planer om at besøge Thule-eskimoerne sidste år, men det er endnu ikke blevet til noget som følge af begrænsede rejsemuligheder, men vi ønsker nu at gennemføre besøget i år. Jeg håber, at vi på den måde får lejlighed til at tale direkte med folk i Qaanaaq.

Jeg skal oplyse, at jeg ikke udtaler mig på vegne af udvalget, men at med dette indslag i debatten blot udtrykker mine personlige synspunkter.