Kære Alfred Jakobsen

Det kan ærgre mig lidt, at du ikke havde læst min bog »Farvel til Grønlands natur«, før du skrev dit indlæg. Bogen rummer nemlig al den dokumentation, du efterlyser, - og meget mere til

Tirsdag d. 25. september 2001
Kjeld Hansen
Emnekreds: Anmeldelser af bøger, film mv, Bøger, Jagt, Kultur og samfund, Miljø og natur, Oprindelige folk, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Farvel til Grønlands Natur
"Kjeld Hansen lyver
Det blinde øje


Med stor interesse har jeg læst dit indlæg i AG, 13. september, om min bog "Farvel til Grønlands natur". Bortset fra den useriøse overskrift, som du næppe selv har fundet på, er jeg ganske enig med dig i det meste. Det skyldes nok, at vi begge går ud fra Naturinstituttets glimrende rapporter.

På en række punkter efterlyser du dokumentation, og den skal jeg gerne bidrage med.

Du giver som begrundelse for ikke at kunne beregne kødspildet i Grønland, at der kun findes en gammel beregning fra 1982 af forbruget af traditionelle fødevarer. Det er ikke rigtigt. I 2000 offentliggjorde Tine Pars sin Ph.D.-afhandling: "Forbruget af traditionelle grønlandske fødevarer i Vestgrønland". I den kan du finde alle svarene. I øvrigt var det den første grønlandske Ph.D.- afhandling, og den blev bl.a. fejret ved en reception i Katuaq. Det kan undre, at både du og dine embedsmænd har overset den.

Du efterlyser dokumentation for de hovedløse hvalroskroppe. Den får du i Direktoratet for Erhverv, men lad mig også citere fra Jonathan Motzfeldts åbningstale til Landsstyrets "Seminar om de levende ressourcer", i oktober 1998: "Gennem de sidste år har vi oplevet en del meget kedelige tilfælde, hvor reglerne for ressourceudnyttelse ikke respekteres. Her kan nævnes fangsten af hvalrosser, hvor kun hovedet medtages, medens tonsvis af kød bliver efterladt på isen".

Du deltog selv i seminaret, hvor du talte varmt for "samarbejde og dialog", sammen med en stribe af dine embedsmænd.

Jeg vil også gerne citere fra det oplæg til workshop om naturfredning, som Direktoratet for Miljø og Natur afholdt i oktober 1999. Heri skriver Direktoratet, at "I forvaltningen oplever vi en tendens til, at mange af de gamle fangertraditioner lever videre i dag. At alt levende stadig bliver skudt på og at mange fangere stadig tror, at det at dyrene forsvinder fra et område, ikke skyldes jagt, men blot at dyrene er gået et andet sted hen".   Citater fra interview med Alfed Jakobsen i Atugalliutit/Grønlandsposten den 13. september 2001"Jeg synes, at det er alvorligt, når Kjeld Hansen påstår, at Jonathan og jeg skulle have løjet om Grønlands efterlevelse af Ramsar-konventionen. Og jeg synes egentlig, at Kjeld Hansen skylder os en særdeles grundig dokumentation for sine vidtløftige påstande."     Hvad angår den "bæredygtig sælfangst", der administreres fra Direktorat for Erhverv, er jeg helt på linje med dig. Selvfølgelig skal der skydes sæler. Men jeg er også enig med Landsstyremedlemmet for Erhverv, Simon Olsen, når han advarer mod konsekvenserne af det omfattende udsmid af sælkroppe. Under overskriften "Kasserede sælkroppe - en bombe under pelsene" udtalte Simon Olsen til Sermitsiaq i marts 2001: "Vi har grund til at være bekymret for en reaktion fra udlandet, der kan skade fangererhvervet".

Hvad angår de 11 Ramsar-områder, som Grønland aldrig har fået implementeret, så er der tale om en virkelig pinlig sag på internationalt plan. Det skyldes bl.a., at Grønlands Hjemmestyre år efter år officielt har rapporteret om forholdene i de grønlandske "Ramsar-områder" - uden at disse eksisterede. Det kom som en særdeles ubehagelig overraskelse selv for Ramsar-konventionens sekretariat i Schweiz, da sandheden kom for en dag. Og da Jonathan Motzfeldt er Landsstyreformand og du er ansvarlig for natur og miljø, så har I selvsagt ansvaret. Dine embedsmænd har udmærket vidst, at det var en løgn, men har de nogensinde advaret dig om dette, før medierne begyndte at interessere sig for spørgsmålet?   Citater fra interview med Alfed Jakobsen i Atugalliutit/Grønlandsposten den 13. september 2001"- Så med de ovenstående eksempler, mener jeg at have dokumenteret, at Kjeld Hansen er utroværdig. Det ærgrer mig, at jeg i de kommende måneder kan se frem til igen og igen at skulle imødegå Kjeld Hansens påstande og historier med saglig indsigt."     Så er der endelig detaljen om verdens største havternekoloni, der ikke længere eksisterer på Grønne Ejland. Du skriver, at det så sent som i 1996 blev anslået, at der var 10.000 ynglende par. Det er faktisk ikke rigtigt. Ifølge Teknisk Rapport nr. 1 fra Grønlands Naturinstitut blev der i sommeren 1996 skønnet en bestand på ca. 5.000 ynglende par. Altså det halve af hvad du påstår. Dertil kommer så, at du undlader at oplyse, at Direktoratet for Natur og Miljø i sommeren 2000 ikke kunne konstatere ynglende havterner overhovedet i området. Det har ellers været omtalt ganske fyldigt i AG og andre medier.

Det kan ærgre mig lidt, at du ikke havde læst min bog "Farvel til Grønlands natur", før du skrev dit indlæg. Bogen rummer nemlig al den dokumentation, du efterlyser, - og meget mere til.

Når man i forvejen ved hvad man skal mene,
er der jo heller ingen grund til at spilde tid
med ligefrem at læse bogen :- )
Farvel til Grønlands Natur
Kjeld Hansen
Gads Forlag
145 sider
159 kr.
Den fejl har jeg i dag forsøgt at råde bod på ved at sende dig et eksemplar.
ATAGU: I Sermitsiaq den 21. september citeres Amalie Jessen i et Ritzau-telegram for følgende synspunkter:

"Kjeld Hansen lyver
Kontorchef for kontoret for fangst og jagt i Grønlands Hjemmestyre, Amalie Jessen, afviser kategorisk det billede, som journalisten Kjeld Hansen tegner af grønlændernes forhold til naturen i bogen "Farvel til Grønlands Natur".

Ifølge bogen er den grønlandske jagt så omfattende og ubæredygtig, at talrige arter er tæt på udryddelse.

Kjeld Hansen påstår, at Grønlands erhvervsfangere og fritidsjægere skyder på alt, hvad der rører sig, hele tiden og at de ikke har den mindste respekt for jagttider, yngleperioder eller fredninger - de skyder bjerge af hvaler og sæler, som aldrig bliver spist, men får lov at rådne op på isen.

Amalie Jessens svar på påstandene lyder: - Det er simpelthen løgn.

- Jeg har endnu ikke set bogen, men på baggrund af det, jeg har hørt, og på baggrund af et foredrag, jeg har hørt af Kjeld Hansen, kan jeg sige, at der er tale om misinformation og fejlagtige oplysninger."

Det blinde øje
Læs også dette aktuelle indlæg fra direktør i Grønlands Turistråd, Stig Rømer Winther.