Inuit Ataqatigiit tager UNESCO’s vurdering af vort sprog alvorligt

Vestgrønlandsk er noteret som sårbart, mens øst- og nordgrønlandsk er i afgørende fare. Dette bekymrer Inuit Ataqatigiit. Derfor mener vi at udarbejdelsen af en kommende sprogpolitik også bør omfatte en plan til hvordan vi bevarer dialekterne og udbreder kendskabet til disse langs kysten.

Tirsdag d. 5. januar 2010
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Internationale konventioner, Oprindelige folk, Sprog.

Vestgrønlandsk er noteret som sårbart, mens øst- og nordgrønlandsk er i afgørende fare. Dette bekymrer Inuit Ataqatigiit. Derfor mener vi at udarbejdelsen af en kommende sprogpolitik også bør omfatte en plan til hvordan vi bevarer dialekterne og udbreder kendskabet til disse langs kysten.

Inuit Ataqatigiit bemærker at der på UNESCO’s liste er værd at undersøge at vore stammefrænder i Canada også har mindst ligeså store udfordringer som os. Derfor vil vi opfordre Naalakkersuisut til at indgå i den nødvendige dialog med disse om et muligt samarbejde omkring sprogenes udvikling.

Endvidere vil det være interessant at vide hvor UNESCO har sine kilder fra i deres vurdering, da disse kunne være oplagde at bruge til det videre arbejde.

UNESCOs mål, som er at rejse midler, så forskere kan dokumentere en del af verdens kulturarv og øge opmærksomheden omkring de truede sprog er en målsætning som Inuit Ataqatigiit vil støtte op om.

Derfor skal vi på den baggrund udtrykke ønsket om, at der bliver udarbejdet en kortlægning af sprogbrug i de forskellige dele af landet for herigennem at opnå et større kendskab til de faktuelle forhold så vi bedre kan udarbejde en strategiplan for sprogudviklingen her i landet.

Som vi ved, betyder en fast forankring og beherskelse af modersmålet det bedste udgangspunkt og redskab for éns udvikling, ligesom modersmålet desuden giver en solid basis for indlæring af andre sprog. Derfor er det afgørende at der snarest og på flere niveauer bliver udarbejdet nyt undervisningsmateriale i sproget grønlandsk.

Vi vil opfordre Naalakkersuisut til at bruge den kommende tid til en bred, folkelig debat for derigennem at sikre, at borgernes holdninger til en sprogpolitik kan blive afspejlet i det videre arbejde.

Det er nødvendigt at opstille mere konkrete målsætninger. Den største trussel mod vort sprog er manglen på initiativer og nytænkning i brugen af vort sprog. Derfor har vi hver især et ansvar, hvis sproget grønlandsk samt østgrønlandsk og thuledialekten skal forblive modstandsdygtige.

© an