Er befolkningen i Grønland ikke længere et oprindeligt folk?

Dette har stor betydning for Grønland, hvis vi ikke længere betragtes som et oprindeligt folk med rettigheder, ikke mindst i forhold til kultur og levevis.

Mandag d. 28. oktober 2013
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Oprindelige folk, Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstyre.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsender jeg følgende spørgsmål til landsstyret:

Deler landsstyret landsstyremedlem for Sundhed og infrastrukturs opfattelse af, at befolkningen i Grønland ikke længere kan betegnes som et oprindeligt folk?

Hvis ja, hvornår ophørte Grønland med at være et oprindeligt folk.

Hvis ja, hvad har det af betydning for Grønland juridisk og i forhold til de forskellige internationale fora vi deltager i som et oprindeligt folk?

Hvis ja, er dette emne diskuteret med regeringen i Danmark og er det afklaret, hvilke betydning det har?

Hvis ja, bortfalder relevansen og betydningen af ILOs konvention 169 og FNs deklaration for oprindelige folks rettigheder for Grønland.

Hvis landsstyret er af den opfattelse, at Grønland ikke længere kan bruge betegnelsen oprindeligt folk, agter landsstyret så at delagtiggøre dette med befolkningen.

Hvordan forstår landsstyret forskellen mellem at være et folk i folkeretlig forstand og en nation?

Begrundelse
Den 16. oktober udtaler medlem af Steen Lynge på sin Facebookprofil, at Grønland med overgangen til Selvstyre i 2009 blev et folk og dermed ikke længere kan anvende betegnelsen et oprindeligt folk. Dette har stor betydning for Grønland, hvis vi ikke længere betragtes som et oprindeligt folk med rettigheder, ikke mindst i forhold til kultur og levevis.