Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge

Rapporten ”Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i perioden 2014 – 2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser” har til formål at give et overblik over seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq, da Grønlands Politi vurderer, at der i dag er et begrænset vidensgrundlag i forhold til, hvad der karakteriserer seksualforbrydelser begået mod børn og unge. Dermed imødekommer rapporten, at der er et behov for og et ønske om mere og veldokumenteret viden på området

Tirsdag d. 24. september 2019
Politimesteren i Grønland
Emnekreds: Nyhedsbreve, Oprindelige folk, Sociale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Resumé
Samlet vurdering
Læs rapporten her


Resumé
Rapporten ”Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i perioden 2014 – 2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser” har til formål at give et overblik over seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq, da Grønlands Politi vurderer, at der i dag er et begrænset vidensgrundlag i forhold til, hvad der karakteriserer seksualforbrydelser begået mod børn og unge. Dermed imødekommer rapporten, at der er et behov for og et ønske om mere og veldokumenteret viden på området.

Rapporten er dels baseret på en manuel gennemgang af 191 anmeldelser til Grønlands Politi om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i perioden 2014 – 2018, dels på interviews med fagpersoner og aktører, der arbejder med børn og unge i Tasiilaq.

Samlet vurdering
Rapporten dokumenterer en række karakteristika ved de i alt 191 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i perioden 2014 – 2018. Hovedparten af anmeldelserne omhandler fysiske seksuelle forhold, mens en mindre del udgør digitale seksualforbrydelser. Det har taget Grønlands Politi i gennemsnit 168 dage, eller lidt under seks måneder, at færdigbehandle
anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i perioden 2014 – 2018. De fleste seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq sker på private adresser snarere end offentlige steder. Der er alkohol direkte involveret i mindst hver fjerde anmeldelse om seksualforbrydelser mod børn og unge. Samtidig er alkohol indirekte involveret i flere tilfælde, hvor forældre eller andre omsorgspersoner er alkoholpåvirkede og dermed ikke har opsyn med børnene.

Rapporten dokumenterer desuden, at piger i aldersgruppen 10 – 14 år er særligt udsatte for seksualforbrydelser i Tasiilaq, da de er forurettede i over halvdelen af anmeldelserne i perioden 2014 – 2018. Gerningspersonerne er især mænd i aldersgruppen 15 – 30 år, idet de tegner sig for over halvdelen af anmeldelserne. Rapporten påviser desuden, at der oftest er en forudgående relation mellem forurettede og gerningsperson.

Rapporten beskriver endvidere en række omstændigheder, udfordringer og muligheder for at forebygge seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq. Tasiilaq er præget af stor arbejdsløshed og mange udsatte familier. Desuden er det kendetegnende for distriktet, at der mangler konkret viden om seksualforbrydelser både blandt fagpersoner og indbyggere. Fagpersoner, der arbejder med børn og unge, mangler desuden faglige kompetencer og supervision, og samtidig er det svært at rekruttere og fastholde personale i Tasiilaq.

Læs rapporten her
Tasiilaq rapport