Sagen om juridisk faderløse handler også om forsoning

Netop en sag som juridisk faderløse er et håndgribeligt eksempel på, at der i vores historie ligger forhold, som skal bearbejdes. Det handler om forsoning.

Onsdag d. 9. april 2014
Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Grønlands historie, Juridisk faderløse, Plattenslageri.

Inuit Ataqatigiit har indkaldt formanden for landsstyret i endnu et samråd i Lovudvalget vedr. de juridisk faderløse. Samrådet finder sted torsdag den 10. april om formiddagen.

Ved samrådet vil Inuit Ataqatigiit bede formanden for landsstyret forholde sig til, hvad landsstyret konkret vil gøre for de juridisk faderløse, når loven er trådt i kraft. Her ligger nemlig en stor opgave som ifølge Inuit Ataqatigiit bør være del af forsoningskommissionens arbejde.

”Netop en sag som juridisk faderløse er et håndgribeligt eksempel på, at der i vores historie ligger forhold, som skal bearbejdes. Det handler om forsoning. Landsstyret må også sikre, at de har en plan for hvordan man fra myndighedernes side konkret vil støtte de medborgere, som har brug for behandling og oplysning om deres nye retsstilling, når den nye lov træder i kraft”, siger Sara Olsvig.

Fortsat drøftelse om kompensation
Landsstyret meldte i slutningen af januar ud, at det er aftalt med den danske regering, at spørgsmålet om kompensation skal drøftes de to regeringen imellem igen.

”Derfor finder jeg anledning til at indkalde i samråd igen. Vi vil meget gerne vide, hvad landsstyrets plan er i denne sag. Vil spørgsmålet om kompensation drøftes med den danske regering?”, spørger Sara Olsvig.

Landstinget skal informeres
Samtidig ønsker hun med samrådet at sikre sig, at Landstingets partier er fuldt ud orienterede om sagens gang. I januar meddelte formanden for landsstyret også, at: ”Fremadrettet vil en løbende politisk opfølgning fra alle grønlandske parter, herunder fra vores medlemmer af Folketinget, være med til at understøtte sagens positive fremdrift”.

”Jeg ser frem til at fortsætte den positive drøftelse med Formanden for landsstyret under samrådet og til at få nogle klare svar om, hvad landsstyret har gjort siden januar i denne sag”, uddyber Sara Olsvig.

Læs også
Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland
DR som talerør for politisk plat
Muligheden for at græde i kor
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974