Indsigt: Skandale på skandale - sidst og ikke mindst Puisi A/S

Skandale på skandale - sidst og ikke mindst Puisi A/S

Det er skuffende for de fangerfamilier som udsættes for direkte tab og bristede forhåbninger. Bestyrelsesmedlemmerne og ledelsen danser videre til det næste luftkastel, mens almindelige mennesker sidder tilbage med problemerne.

Mandag d. 31. januar 2000
Daniel Skifte
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi.

Endnu engang har vi set et stort opslået projekt kuldsejle. Og denne gang oven i købet, før det overhovedet var sat i søen.

Det startede ud med forventninger om et overskud på 85 millioner kroner allerede i 1999, og det endte her i begyndelsen af januar 2000 uden en eneste krone i omsætning. Kun udgifter og ingen udsigt til indtægter.

Advarsler undervejs fra undrende udenforstående har det ikke skortet på.. For eksempel har Grønlands Arbejdsgiverforening gentagne gange advaret og efterlyst en mere realistsk indgang til projektet.

Vi må fra Atassut tage skarp afstand fra den måde projektet er håndteret på. Vel vidende at det offentlige kun er medspiller på anden hånd - nemlig som medaktionær i Puisi A/S.

Men som hovedaktionær må vi kræve, at Landsstyret indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at udskifte den samlede bestyrelse og med henblik på at få placeret et bestyrelsesansvar.

De tider er for længst ovre hvor vi stiltiende kan acceptere den slags fantasifulde projekter. Der er knap gået et år siden M/S Disko-projektet gik ned med mand og mus og nu er turen, som det var ventet, kommet til Puisi A/S.

Rækken af mislykkede projekter bagud i tiden er lang.

Det slider hårdt på vores fælles økonomi og det er skuffende for de fangerfamilier som udsættes for direkte tab og bristede forhåbninger. Bestyrelsesmedlemmerne og ledelsen danser videre til det næste luftkastel, mens almindelige mennesker sidder tilbage med problemerne.

Fangerfamilierne i Nanortalik og resten af landet fortjener en bedre og mere kvalificeret hjælp til selvhjælp end den de har fået indtil nu - af de nuværende aktører bag Puisi A/S.

Puisi A/S skal rekonstrueres.

På et realistisk niveau.

Med helt nye folk, der har faglig indsigt og dokumenteret erhvervserfaring.