Pressemeddelelse fra Landstingets formand

Jeg skal dybt beklage, at jeg ikke lod forhandlingen fortsætte om forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber. Jeg påtager mig det fulde ansvar for den fejl, der skete

Søndag d. 29. oktober 2000
Ole Lynge
Emnekreds: Love og konventioner, Politik, Puisi.

I forbindelse med forhandlingen af forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber onsdag den 25. oktober 2000 lod jeg forslaget sætte til afstemning straks efter afstemningen om en mistillidsdagsorden til Landsstyremedlemmet for Erhverv.

Dette er blevet kritiseret fra flere sider.

Efter den hårde kritik, som Landstingets Udvalg til revision af Landskassens regnskaber kom med i udvalgets betænkning, kunne Landstingets Formandskab forudse, at der ganske givet var mulighed for, at der ville blive fremsat en mistillidsdagsorden til enten et enkelt landsstyremedlem eller til det samlede Landsstyre.

Landstingets Formandskab anmodede derfor Landstingets Bureau om at udarbejde notater om, hvordan Bureauets opfattelse var om de situationer, som kunne opstå i Landstinget.

Disse notater blev forelagt det samlede Formandskab på 2 møder inden mødet i salen onsdag den 25. oktober 2000.

Af notaterne fremgår, at det var Bureauets opfattelse, at forhandlingen om forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber skulle fortsætte, som om intet var sket, hvis en mistillidsdagsorden ikke blev vedtaget.

Jeg kan tilføje, at der ikke i Forretningsorden for Grønlands Landsting er beskrevet, hvorledes der skal forholdes, hvis en mistillidsdagsorden ikke bliver vedtaget. Bureauets opfattelse bygger derfor på en fortolkning af Forretningsordenen og de almindelige principper, der gælder i demokratiske samfund.

Jeg skal dybt beklage, at jeg ikke lod forhandlingen fortsætte om forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber. Jeg påtager mig det fulde ansvar for den fejl, der skete.

Jeg kan oplyse, at Landstingets Formandskab mandag den 30. oktober 2000 vil afholde et møde.

På mødet skal det blandt andet drøftes, hvordan en fejl, som den der skete i onsdags, for fremtiden kan undgås.