Indsigt: Selvstyret anker Puisi-dommen

Selvstyret anker Puisi-dommen

Derudover forholder dommen sig heller ikke til driften af Puisi-selskabet efter at det er gået op det daværende bestyrelse og direktion, at projektet ikke førte til noget.

Fredag d. 25. februar 2011
Landsstyret
Emnekreds: Puisi.

Landsstyret besluttede ved deres møde den 24. februar 2011, at anke dommen i Puisi-sagen.

Landsstyret kan ikke stille sig tilfreds med dommens meget kortfattede juridiske argumentation ej heller, at dommen blev afgivet som én samlet dom trods at der var tale om to retssager. Derfor mener landsstyret, at dommen mangler en fuldstændig sagsfremstilling, da dommen heller ikke forholder sig til at der reelt var tale om to forskellige juridiske problemstillinger. Derudover forholder dommen sig heller ikke til driften af Puisi-selskabet efter at det er gået op det daværende bestyrelse og direktion, at projektet ikke førte til noget.

Landsstyret ønsker en fuldstændig sagsfremstilling og vil gerne have belyst de juridiske aspekter til bunds.

Sagsanlægget er delt op i to, hvor den første sag drejer sig om Grønlands Hjemmestyres garantistillelse på 12 mio. til selskabet. Den anden sag er sagsanlægget af Grønlands Hjemmestyre på vegne af konkursboet (kreditorerne) og omhandler et erstatningskrav for overførsel af penge til Kina. Derudover er der erstatningskravet for ikke at have lukket selskabet på et tidligere tidspunkt.

Landsrettens dom i Puisi-sagen