Rejsen til Amerika XIX - The Digital Library of Congress

Det kunne være nyttigt at lære noget om, hvordan man lægger disse kolossale mængder dokumenter på nettet, som produceres af forbundsregeringen, Kongressen og Senatet. - Og lige så vigtigt - Hvordan man finder dem igen!

Søndag d. 1. december 1996
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Informationsteknologi, Rejseberetninger.

Denne rejseberetning er skrevet direkte til Internet. Det er muligt, at jeg laver en skriftlig kopi til de af mine bekendte, der endnu ikke har en internetopkobling. Men en sådan kopi vil have nogle alvorlige mangler i forhold internetudgaven - først og fremmest er det ikke muligt at lave dynamiske henvisninger.
Før vi tog til Washington fik delegationen mulighed for selv at sammensætte programmet, så jeg bad om at få arrangeret et besøg på "The Library of Congress". Det kunne være nyttigt at lære noget om, hvordan man lægger disse kolossale mængder dokumenter på nettet, som produceres af forbundsregeringen, Kongressen og Senatet. - Og lige så vigtigt - Hvordan man finder dem igen!

Alting i Washington gik på klokkeslet. Også her i Library of Congress, hvor et venligt og vidende menneske stod og ventede i døren, hilste på og viste os ind i en foredragssektion, tændte for systemet og holdt et flydende foredrag. Han vidste det hele og lod foredraget følge de spor vi satte med vores spørgsmål. Men da vi havde vidt forskellige forudsætninger i forhold Internet og Digital lagring af dokumenter blev det lidt af en slingrekurs.

Da foredraget var ovre fik jeg lov til at pille ved tastaturet. Vi havde været afsted et par dage "hjemme fra New York", hvor jeg ellers hver dag kunne slå nyhederne fra KNR op på Internettet. Det fik jeg lejlighed til her og kunne læse uddrag af min e-mail til Radioavisen. Den var kommet frem og blevet brugt.

Grønlands digitale bibliotek
Vi skal selv herhjemme i gang med at opbygge noget lignende - ganske vist i mere beskeden målestok. Men principperne skal være er de samme, og dem skal vi overholde.

Eksempel på en fælles standard i USA
About the Z39.50 Gateway Z39.50 is a national standard defining a protocol for computer-to-computer information retrieval. Z39.50 makes it possible for a user in one system to search and retrieve information from other computer systems (that have also implemented Z39.50) without knowing the search syntax that is used by those other systems. Z39.50 is an American National Standard that was originally approved by the National Information Standards Organization (NISO) in 1988. The Z39.50 Maintenance Agency Page, includes documentation and information related to the development and ongoing maintenance of the Z39.50 standard.
Det vi skal opbygge er ikke bare enkeltstående digitale bibilioteker. Skal der være fornuft i digitaliseringen, så skal den foregå i et globalt netværk, hvor arkiveringsprincipper og søgemetoder er universelle.
Rejsen til Amerika - Forord og indhold
Forrige afsnit: Rejsen til Amerika XVIII - Verdensbanken
Næste afsnit: Rejsen til Amerika XX - Holocaust Museet