Historisk lovforslag om Kirken i Grønland

Det centrale i lovforslaget er, at Kirken i Grønland reelt vil blive en selvstyrende enhed, hvis forslaget bliver godkendt. Med forslagets godkendelse kommer Kirken i Grønland til at være under én enhed frem for nugældende ordning på fem uafhængige instanser der er provstierne, Bispekontoret og ordningen med den grønlandske præst i Danmark.

Onsdag d. 14. april 2010
Landsstyret
Emnekreds: Forårssamling 2010, Religion.

Historisk lovforslag om Kirken i Grønland bliver i dag behandlet af Landstinget.
© an
Den første Kirkelov nogensinde i Grønland bliver en realitet, hvis flertallet i Landstinget stemmer for lovforslaget. Lovgivningsmagten på kirke-området blev først fuldt ud hjemtaget ved Selvstyrets indførelse sidste år og landsstyret kan derfor nu fremlægge et samlet forslag til en kirkelov i Grønland.

Det centrale i lovforslaget er, at Kirken i Grønland reelt vil blive en selvstyrende enhed, hvis forslaget bliver godkendt. Med forslagets godkendelse kommer Kirken i Grønland til at være under én enhed frem for nugældende ordning på fem uafhængige instanser der er provstierne, Bispekontoret og ordningen med den grønlandske præst i Danmark.

Med forslagets godkendelse vil biskoppen i Grønland få ansvaret med den centrale styring af hele kirkeområdet i Grønland. Dog vil landsstyret fortsat varetage det overordnede ansvar for Kirken.

Landsstyret vil med lovforslaget sikre kirken en klar og hensigtsmæssig organisationsstruktur til glæde for Kirkens ansatte og øvrige interessenter. landsstyret ønsker med lovforslaget at skabe en mere tidssvarende lovgivning.

Landsstyret mener, at det er vigtigt kirken ikke er detailstyret af en politisk organisation. For at indfri tankerne omkring formålet, lægger forslaget op til, at størstedelen af de administrative opgaver der i dag varetages af Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, overdrages til bispekontoret, som har den faglige ekspertise til at træffe afgørelser indenfor Kirkens område.

Det fremførte forslag til en ny opdeling af opgaver, vil give Kirken mulighed for, at skabe en mere klar og politisk uafhængig profil i det grønlandske samfund.

Kilde: Nanoq.gl