Royal Greenland svarer igen på kritik

For så vidt angår vor udenlandske investeringer vil jeg gerne medgive, at disse ikke altid har været lige heldige. Vi er i gang med en afvikling af de tabsgivende aktiviteter, og de nødvendige hensættelser er foretaget i det netop afsluttede regnskabsår

Fredag d. 1. februar 2002
Keld Askær
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik, Royal Greenland i krise.

Indholdsfortegnelse:
Aftale med KNAPK
Hele Nordatlanten
Vi er nødt til at reagere
Afvikler tabsgivende aktiviteter
Vi er afhængige af hinanden


I Sermitsiaq og i andre medier har der været en lang række artikler og andre indslag omkring Royal Greenlands reaktion på de beslutninger, der er truffet på baggrund af Enoksen udvalgets arbejde.

Aftale med KNAPK
Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg kunne tænke mig, at debatten var lidt mere seriøs, jeg er hverken snerpet, arrogant eller nærtagende og kan lide en fri debat. Men det er fuldstændigt uacceptabelt, at jeg og mine medarbejdere skal kaldes for tyveknægte, fordi vi håndhæver den indhandlingsinstruks, der er aftalt mellem Royal Greenland og KNAPK, og som er forsynet med Leif Fontaines underskrift senest den 13. juli 2001. Denne aftaler beskriver nøje hvorledes, der skal indhandles og hvilke rettigheder og pligter parterne har.

Så, hvis Steffen Petrussen og andre er utilfredse med de aftaler, deres hovedorganisation har indgået må de klage der.

Hele Nordatlanten
Lad mig herefter slå fast, at rejefiskeriets problemer i Grønland på ingen måde er unikke.

De er faktisk gældende overalt i Nordatlanten. Fem ud af ni rejefabrikker i Nordnorge ligger stille på grund af, at der ikke er økonomi i produktionen til de råvarepriser, der for tiden er i Norge.

De færøske rejetrawlere er på konkursens rand, islandske fabrikker ligge stille på grund af stigende lagre som følge af manglende salg, og sådan kunne jeg blive ved.

Alt sammen signaler på, at der desværre ikke er udsigt til bedringer på verdensmarkedet foreløbigt. Det er således for let købt at give Royal Greenland skylden for alle problemerne i rejefiskeriet i Grønland.

Vi er nødt til at reagere
Det bliver kritiseret, at Royal Greenland reagerer på beslutningen om indførelse af egenproduktion i det kystnære fiskeri, og vi bliver beskyldt for at tage samfundet som gidsler. Hvad skal vi gøre, når det er vores opfattelse, at konsekvensen af beslutningen er, at Royal Greenland mister mængder, hvilket naturligvis får en negativ indvirkning på fabriksdriften.

Skal vi lade være med at reagere og så lukke fabrikken om seks måneder.

Det ville efter min opfattelse være uansvarligt. Royal Greenland har i øvrigt gennem hele udvalgsarbejdet gjort opmærksom på, at man var modstander af egenproduktion i det indenskærs fiskeri, og at det ville få konsekvenser for fabrikkerne. En opfattelse udvalget i øvrigt er enig i.

Afvikler tabsgivende aktiviteter
For så vidt angår vore udenlandske investeringer vil jeg gerne medgive, at disse ikke altid har været lige heldige. Vi er i gang med en afvikling af de tabsgivende aktiviteter, og de nødvendige hensættelser er foretaget i det netop afsluttede regnskabsår.

Men jeg vil gerne understrege, at det ikke er alle vore investeringer uden for Grønland, som er tabsgivende. Jeg kan i øvrigt oplyse, at vi i forbindelse med den strategi, vi forbereder, vil lægge væsentligt mere vægt på den grønlandske del af virksomheden, ligesom vi allerede har annonceret, at de udenlandske aktiviteter udover at være rentable skal understøtte de grønlandske aktiviteter enten produktions- eller salgsmæssigt.

Vi er afhængige af hinanden
Jeg er enig med Steffen Petrussen i, at vi er gensidigt afhængige af hinanden. Royal Greenland kan ikke klare sig uden fiskerne. Og de 60 rejefiskere, der ikke får produktionstilladelse, kan heller ikke leve uden Royal Greenland. Hvorimod de 5-10 stykker der får, måske kan klare sig.

Det er min opfattelse, at vi er nødt til at gå nye veje for at løse vore fælles problemer. Vi er tvunget til at effektivisere både på fabriksdriften og i fiskeriet. Der er behov for en sanering og modernisering af den indenskærs flåde.

Royal Greenland er indstillet på at bidrage hertil også gennem bedre vilkår til fiskerne, som kun muliggøres, hvis i fællesskab kan skabe de rammer, der sikrer, at såvel fiskeri, som produktion bliver effektiv.

Kun herved kan vi sikre en fornuftig indtjening til såvel fiskere som Royal Greenland A/S.