Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007

Rapporten beskriver regionale og sociale variationer i sundhedstilstanden, risikofaktorer for sygdom, sociale forhold, psykisk helbred og sygdomsmønstre i befolkningen.

Torsdag d. 29. januar 2009
Statens institut for Folkesundhed  
Emnekreds: Samfundsforhold.

Levevilkår, livsstil og helbred
Befolkningsundersøgelsen 2005-2007 belyser sundhed og sygelighed i befolkningen i dag, og tegner også et billede af udviklingen over tid ved at sammenligne resultaterne med befolkningsundersøgelsen i 1993.

Rapporten beskriver også regionale og sociale variationer i sundhedstilstanden, risikofaktorer for sygdom, sociale forhold, psykisk helbred og sygdomsmønstre i befolkningen.

Læs rapporten her: Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007