Styrkelse af den grønlandske fællesskabsfølelse og identitet

Hvorfor ikke benytte KNR som undervisningsflade. Der kunne være undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk på relevante tidspunkter, ligesom udsendelser om grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold, kunne versioneres til dansk. Herved undervises et helt land på samme tid.

Fredag d. 20. februar 2009
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009, Politik, Samfundsforhold.

Sprogpolitik som fødselshjælper til en fornuftig integration.
Landsstyret ønsker med en ny sprogpolitik at forbedre borgernes deltagelse i samfundet og styrke den grønlandske fællesskabsfølelse og identitet.


Efter mange års ihærdig kamp i mod, at det grønlandske folk blev en helhed, har Landsstyret lavet en kovending og det er nu målet at forbedre borgernes deltagelse i samfundet og styrke den grønlandske fællesskabsfølelse og identitet.

Med andre ord – man ønsker integration.

Denne integration skal primært ske ved, at alle borgere i Grønland sikres ret til undervisning i grønlandsk, dansk og engelsk samt grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold og at der via denne proces skabes tolerance og fællesskab.

Den 26. Juni 1998 offentliggjorde tidligere direktør for Sulisa A/S Anne-Marie Petersen en artikel på Atagu om grønlandsk som arbejdssprog – Titlen var Grønlandsk som arbejdssprog er for dyrt.

Anne Marie Petersen havde beregnet udgiften til flere hundrede millioner om året.

Der er ingen tvivl om at den ønskede integration kommer til at koste mange penge. Landsstyret påregner blandt andet udgifter til lærebøger, sproglærere, undervisningslokaler mm. Måske kan disse udgifter minimeres.

Hvorfor ikke benytte KNR som undervisningsflade. Der kunne være undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk på relevante tidspunkter, ligesom udsendelser om grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold, kunne versioneres til dansk. Herved undervises et helt land på samme tid.

Borgermøder kunne holdes på begge sprog, således at borgerne ikke blev splittet op i sproglige grupper, hvorved alle ville få indsigt i og bedre forståelse for andres holdninger .

Det forslag som Lene Knüppel fremsatte på Landsstings forårssamling i 2007 om at lave et interaktivt computerprogram til indlæring af grønlandsk som andet sprog kunne virkeliggøres og der kunne laves et program til indlæring af dansk og engelsk som andet sprog.

Hvis det så også lykkes at få opdyrket en imødekommende holdning overfor alle, der er ved at tilegne sig et nyt sprog, vil det være en stor hjælp til den kommende integration.

Der er altså mange muligheder, der ikke koster flere hundrede millioner.

Så lad os så se at komme i gang. Det kan ikke gå for hurtigt.

/Kilde: Demokraterne