Skatte- og velfærdskommission er dannet

Kommissionen er nedsat for at skabe et godt grundlag for arbejdet med landsstyrekoalitionens mål om at mindske den store ulighed der er i Grønland og for at forbedre de nugældende offentlige støtte- og tilskudsordninger.

Lørdag d. 7. november 2009
Landsstyret
Emnekreds: Samfundsforhold, Sociale spørgsmål, Økonomi.

Landsstyret har nu nedsat en Skatte- og velfærdskommission med 5 medlemmer. Kommissionen er nedsat for at skabe et godt grundlag for arbejdet med landsstyrekoalitionens mål om at mindske den store ulighed der er i Grønland og for at forbedre de nugældende offentlige støtte- og tilskudsordninger. Kommissionen skal således foretage en gennemgribende analyse af skatter, afgifter og velfærdsydelser og komme med anbefalinger til hvordan borgernes velfærd generelt kan højnes, særligt blandt økonomisk dårligst stillede familier.

Kommissionen trækker i arbejdstøjet med de første møder den 14. og 15. november 2009 og skal aflevere en statusrapport allerede foråret 2010. Den endelige betænkning forventes at være klar i februar 2011.

Landsstyret har udpeget professor i nationaløkonomi Torben M. Andersen, som formand for Kommissionen. Torben M. Andersen har også været formand for det danske Velfærdskommission. Der udover er følgende blevet udpeget som medlemmer:
  • Socialdirektør Magga Fencker, Qaasuitsup Kommunia
  • Sociolog Nina Banerjee, tidligere ansat i Videnscenteret for Børn og Unge, MIPI
  • Departementschef Peter Schultz, Formandens Departement
  • Lektor Peder Andersen, Fødevareøkonomisk Institut i Danmark

Landsstyret har vægtet, at kommissionens medlemmer skal besidde juridisk, økonomisk, samfundsvidenskabeligt og administrativ stor indsigt på alle skatte- og velfærdsmæssige emneområder. Lige så vigtigt har det været for landsstyret, at sikre det kommunale perspektiv i kommissionens arbejde.

Udover kommissionen nedsættes der en politisk følgegruppe med en repræsentant for hvert af Inatsisartuts partier. Det sker for at forankre kommissionens arbejde i den politiske proces, for at give input til kommissionen i dens arbejde og for at etablere et forum, hvor kommissionens foreløbige analyser og anbefalinger kan drøftes.

Læs også Kommissorium for og organisering af arbejdet i Skatte- og velfærdskommissionen