§36-spørgsmål om "eksperimentet"

Sagen om “eksperimentet” hvor 22 grønlandske børn, blev sendt til Danmark i 1951 var dagsordenen på mødet mellem statsministeren og landsstyreformanden i september måned. Jeg ønsker nu at blive oplyst om hvilke tiltag landsstyret vil iværksætte samt hvilket samarbejde man forestiller sig med den danske regering?

Mandag d. 16. november 2009
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Grønlands historie, Grønlændere anbragt i Danmark, Samfundsforhold.

I medfør af § 36, stk. 1 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg herved følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvor langt er landsstyret med arbejdet hvad angår udarbejdelsen af et forslag til at komme videre med sagen om “eksperimentet”?
  2. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at iværksætte således, at de berørte får fred i sindet, og at de kommer videre med deres liv?
  3. Agter landsstyret at lave en undersøgelse af hele forløbet i starten af 1950’erne?
  4. Hvad kan landsstyret oplyse omkring en tidshorisont for det videre forløb og videre arbejde?

Begrundelse:
I starten af 1950’erne ville den danske stat fordanske det grønlandske skolevæsen og i den forbindelse skabe en gruppe grønlandske eliteelever, som skulle være forbilleder for de øvrige børn i dette nye grønlandske skolevæsen. Det “eksperiment” havde til formål at lære de grønlandske børn at være som danskere.

For at opnå dette fjernede man børnene fra deres familier og sendte dem til Danmark. Børnene havde ikke kontakt med deres familier, de måtte ikke tale grønlandsk, og de var i det hele taget afskåret fra det grønlandske samfund, hvilket resulterede i kulturel, sproglig og identitetsmæssig fremmedgørelse og tab for børnene. “Eksperimentet” har givet ar på sjælen og haft følger for både de børn der var med i “eksperimentet”, for deres familier og for det grønlandske samfund som helhed.

Sagen om “eksperimentet” hvor 22 grønlandske børn, blev sendt til Danmark i 1951 var dagsordenen på mødet mellem statsministeren og landsstyreformanden i september måned. Jeg ønsker nu at blive oplyst om hvilke tiltag landsstyret vil iværksætte samt hvilket samarbejde man forestiller sig med den danske regering?

På mødet mellem Statsministeren og landsstyreformanden blev man enige om, at man fra Grønlands side kommer med et forslag til, hvad man konkret skulle foretage sig.

Hvor langt er man med arbejdet?