Væk fra Grønland

Det kan være ensomt for både børn og voksne, når socialt svage grønlandske familier bosætter sig i Danmark. Alligevel mener de fleste, at de har et bedre liv i Danmark, end de kunne have fået i Grønland, hvor mange har efterladt en voldelig ægtefælle.

Torsdag d. 24. marts 2011
Else Christensen
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd  
Emnekreds: Børns vilkår, Grønlændere i Danmark, Samfundsforhold.

Det kan være ensomt for både børn og voksne, når socialt svage grønlandske familier bosætter sig i Danmark. Alligevel mener de fleste, at de har et bedre liv i Danmark, end de kunne have fået i Grønland, hvor mange har efterladt en voldelig ægtefælle.

Socialt svage grønlandske familier har svært ved at opbygge et netværk, når de flytter til Danmark. Det viser rapporten Væk fra Grønland, som bygger på interviews med 20 grønlandske familier. Rapporten følger op på en tidligere SFI-rapport, Grønlandske børn i Danmark, og ser nærmere på livsvilkårene for børn fra ressourcesvage familier med to grønlandske forældre. Undersøgelsen er støttet af Egmontfonden.

Flere muligheder for børnene
Familierne har alle boet i Danmark i mindst to år. De fleste er enlige mødre med mindst tre børn, nogle få er enlige fædre eller kernefamilier. Halvdelen af de enlige mødre er flyttet til Danmark for at komme væk fra en voldelig ægtemand i Grønland.

Mange af de interviewede fortæller, at de er mere ensomme i Danmark, end de var i Grønland. Også de fleste af børnene mangler sociale kontakter udenfor skolen. Alligevel mener alle, at de har et bedre liv i Danmark, end de kunne have fået i Grønland. Især børnene har fået flere muligheder, en bedre uddannelse og hjælp til eventuelle problemer. Ingen familier har planer om at flytte tilbage til Grønland.

Tæt på marginalisering
De fleste familier må betegnes som socialt marginaliserede. Mange bor i ghettolignende områder, og kun i fire af de tyve familier har den voksne lønarbejde.

- Selvom familierne siger, at de er glade for at bo i Danmark, lever de alligevel tæt på en marginalisering. Når børnene bliver større og de sociale ydelser dermed bliver mindre, kan man frygte at mange af dem vil få et meget vanskeligt liv, siger seniorforsker Else Christensen, der står bag rapporten.

Læs rapporten her: Væk fra Grønland