Identitet, samhørighed og tilpasning

Der er for mange, der sidder fast i gamle vaner. Der er for mange, der nægter at tilpasse sig en verden i forandring. Vi må og skal tilpasse os efter forandringerne. I Inuit Ataqatigiit er vi klar til at til at tilpasse os forandringerne. Vi ved at forandringerne i verden ikke vil vente på, at vi tilpasser os. Som en af vores store digtere, Henrik Lund udtrykker det: -Omverdenen er i stadig forandring, de som ikke tilpasser sig, vil bukke under.

Torsdag d. 31. marts 2011
Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Emnekreds: Bosætning, Samfundsforhold.

Vores identitet og vore samfundsværdier er de faktorer, der danner grundlaget for livets uundværlighed, og forståelsen af respekt for alle mennesker har udgangspunkt heri. Efter Inuit Ataqatigiits opfattelse er det ligeledes også sådan, at vi som samfund deler fælles værdier, såsom vores etniske oprindelse, sproget, troen og fraværet af diskrimination på grund af vore forskelligheder.

I modsætning til at betragte vores forskelligheder som et problem bør vi betragte det som en styrke, som vi kalder Kalaallit Nunaat. Der er brug for os alle – der må være plads til os alle inden for det grønlandske samfund som et ét folk i verdenssamfundet – vi lever alle i dette klima, ved havet og på denne jord, vi er alle ligeværdige og vi har hver vores betydning og vort menneskeværd.

Vi er i Inuit Ataqatigiit af den opfattelse, at én af de begrænsninger der i dag eksisterer for en større samhørighed i vort samfund er de alt for store forskelligheder i vore livsvilkår, vi som befolkning til hverdag lever med. Disse forhold gør, at vi som samfund til tider må føle os foranlediget til at stille os selv det spørgsmål, hvorvidt borgerne her i Grønland bliver behandlet ligeværdigt.

Vi ønsker i Inuit Ataqatigiit at deltage i debatten på baggrund af den nyligt fremkomne rapport fra Skatte- og Velfærdskommissionen, og denne debat vil komme til at præge vore beslutninger i Landstinget. Gennem en styrkelse af samfundsdebatten må det overordnede mål således være at skabe en større samhørighed i samfundet.

Det væsentligste samlingspunkt vi som et folk, som lever spredt ud over et enormt landområde er vores kultur. Vores kulturelle samhørighed kan naturligvis defineres og udtrykkes på mange forskellige måder – kulturen er kimen til vores samhørighed, ligesom den skaber vores identitet som ét folk på den internationale scene.

Kulturen er blevet formet gennem mange års sammenhæng mellem de hændelser, vi som individuelle mennesker har mødt og de specifikke værdier frem til en samlet kultur for samfundet. Kalaaleq (grønlænder) har herigennem fået sin identitet. Vores kultur må derfor siges at udgøre et rodfæstet fundament, som sikrer at vi alle føler et sammenhold som samfund her i Kalaallit Nunaat.

Hvis vi ønsker at øge og animere til et større grad af sammenhold i samfundet må vi også skabe en større fælles forståelse. Èn af de væsentligste knaster for en større fælles forståelse er de områder, som er medvirkende til at skabe de alt for mange og store forskelle i samfundet.

Byerne og bygderne og forskellighederne herimellem skaber grundlag for vores forskelligartede holdninger; der eksisterer et stort gab mellem de velstillede og de mindre velstillede; der er mange arbejdsledige og samtidig mange tilkaldte; vilkårene for den almindelige borger og de handicappede er meget forskelligartede m.v.

Alle disse forskelligheder viser, at vi som ét samfund må leve under forskellige vilkår og med forskellige krav og prioriteter, som efterlader en endnu større afstand til fælles forståelse. Men vi kan rette op på det, hvis vi har viljen til det.

Men der er alvorlige forhindringer før vi når disse mål. Der er for mange, der sidder fast i gamle vaner. Der er for mange, der nægter at tilpasse sig en verden i forandring. Vi må og skal tilpasse os efter forandringerne. I Inuit Ataqatigiit er vi klar til at til at tilpasse os forandringerne. Vi ved at forandringerne i verden ikke vil vente på, at vi tilpasser os. Som en af vores store digtere, Henrik Lund udtrykker det: -Omverdenen er i stadig forandring, de som ikke tilpasser sig, vil bukke under.

Ord som fordrer til forandring. De understreger nødvendigheden af at tilpasse sig til en omskiftelig verden. Vi som samfund er nødt til at tilpasse os til forandringerne, med nye kræfter. Disse er fakta, vi som samfund er nødt til at forholde os til. I Inuit Ataqatigiit er vi parate til at sætte det som mål, som et nyt grundlag for samfundet, med samarbejde, samhørighed og ønske om fremdrift som redskaber.

Vi som samfund har brug for at samhørigheden styrkes. Vi vil takke Knud Fleischer for denne velgennemtænkte debatoplæg. Med disse ord afslutter vi vores indlæg.