Arealtildeling

Man har set og hørt om, at nogle søger arealer, alene med tanke på at videresælge grunden, hvis man skulle være så heldige at vinde i arealtildelingslotteriet. At nogle skal få en skattefri profit på grunde der er tildelt gratis af samfundet, kan ikke have sin rigtighed. Det må bringes til ophør og gerne så hurtigt som muligt

Mandag d. 4. april 2011
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Forårssamling 2011, Samfundsforhold.

Ordførerindlæg:

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret senest på FM12 pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, således at der tilvejebringes hjemmel til at kræve at den eller de, der søger en arealtildeling, skal vedlægge ansøgningen et færdigt projekt samt dokumentation for at egenfinansieringen kan tilvejebringes. Yderligere skal tildeling af arealet være betinget af, at ansøgeren har pligt til at bygge det ansøgte projekt inden for 2. år.

(Medlem af Landstinget Justus Hansen, Demokraterne)
(1. behandling)

Det er et meget interessant forslag vi her skal behandle. Vi har alle været tilskuere til den skueproces, hvorved det tildeles arealtildelinger og her tænker jeg især på hvordan det sker i Nuuk.

Man har set og hørt om, at nogle søger arealer, alene med tanke på at videresælge grunden, hvis man skulle være så heldige at vinde i arealtildelingslotteriet. At nogle skal få en skattefri profit på grunde der er tildelt gratis af samfundet, kan ikke have sin rigtighed. Det må bringes til ophør og gerne så hurtigt som muligt.

Som forslagsstiller, Justus Hansen, fremkommer med i sin begrundelse for forslaget, så er Demokraterne enige i, at en arealtildeling, som er bundet op på en byggepligt og derefter en beboelsespligt, vil komme arealspekulanterne til livs – billedlig talt altså.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at denne ordning ikke skal ramme private entreprenørfirmaer som lever af at bygge og sælge boliger og derfor skal de kommende lov tage højde for dette.

Læs beslutningsforslaget her: FM2011 46 beslutningsforslag