Kursus i lovgivning om hjælp fra det offentlige

En børnefamilie på far, mor og 3 børn. Far er fanger og fisker, moren er medhjælpende hustru og bliver alvorlig syg og skal indlægges i en længere periode. Familien lever af faderens fangst og indhandling. I nogle perioder er det hård og nogle gange går det godt for familiens økonomi. I gode perioder køber forældrene det børnene har måttet undvære. Forældrene sidder generelt hård i det økonomisk og har derfor ingen opsparing at tære på i dårlige perioder.

Fredag d. 10. juni 2011
Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Emnekreds: Bosætning, Bygder, Samfundsforhold, Sociale spørgsmål.


En børnefamilie på far, mor og 3 børn. Far er fanger og fisker, moren er medhjælpende hustru og bliver alvorlig syg og skal indlægges i en længere periode. Familien lever af faderens fangst og indhandling. I nogle perioder er det hård og nogle gange går det godt for familiens økonomi. I gode perioder køber forældrene det børnene har måttet undvære. Forældrene sidder generelt hård i det økonomisk og har derfor ingen opsparing at tære på i dårlige perioder.

Har familien nogen rettigheder at hente i lovgivningen om hjælp fra det offentlige eller om hjælp til børn og unge?

Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har 29. maj – 1. juni 2011 afholdt kursus i reglerne om offentlig hjælp og hjælp til børn og unge, for kommunale sagsbehandlere i Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia, herunder bygderne. Kurset blev afholdt i Kangerlussuaq. Yderligere blev lovgivning omkring ydelser af hjælp til fiskere og fangere gransket, således kursusdeltagerne er godt klædt på i området.

Formålet med kurset var at gennemgå reglerne samt drøfte de ofte komplekse problemstillinger, der viser sig, når børnefamilier er i kontakt med det sociale system og forsørgelsesgrundlaget helt eller delvist er offentlig hjælp. Efter ønske fra kursisterne var der sat meget fokus på børn og ungeområdet.

Den 2. juni var en særlig kursusdag om anvendelsen af reglerne i offentlig hjælp lovgivningen i forhold til fangere og fiskere. For første gang deltog også medarbejdere i KNAPK og SIK.

De relevante regler i lovgivningen blev gennemgået samt det nye afsnit i vejledningen om offentlig hjælp. Kursusdagen viste behov for at afklare særlige indkomstforhold for selverhvervende, med henblik på at sikre ensartet sagsbehandling i kommunerne. Endvidere var der enighed om, at der skal udarbejdes en pjece, som skal give basal information til fangere og fiskere om offentlig hjælp. Pjecen skal udarbejdes i samarbejde mellem departementet, kommunerne, KNAPK og SIK

Kurset havde stor tilslutning, idet mere end 50 personer deltog.

I løbet af efteråret 2011 afholdes et tilsvarende kursus for Kommuneqarfik Sermersooq, hvor også KNAPK og SIK har mulighed for at deltage.

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007