Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011

I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr. måned berørt af ledighed i byerne, hvilket svarer til 9,6 pct. af den potentielle arbejdsstyrke. I samme periode sidste år var tallet 2.898 personer eller 9,2 pct. af den potentielle arbejdsstyrke.

Tirsdag d. 28. juni 2011
Grønlands Statistik
Emnekreds: Samfundsforhold, Statistik, Økonomi.

I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr. måned berørt af ledighed i byerne, hvilket svarer til 9,6 pct. af den potentielle arbejdsstyrke. I samme periode sidste år var tallet 2.898 personer eller 9,2 pct. af den potentielle arbejdsstyrke. Antallet af ledighedsberørte steg således med 175 i gennemsnit pr. måned svarende til en stigning i ledighedsprocenten på 0,4 procentpoint.

Læs mere her: Ledigheden i byerne i 1 kvartal 2011