Målrettet og ansvarlig

Siumut vil samtidig slå fast, at det er vigtigt vi i fællesskab øger vores præventive og forebyggende indsats for at nedbringe kriminaliteten, da det på sigt er en bedre løsning.

Onsdag d. 18. januar 2012
Siumuts medlemmer i Landstinget
Emnekreds: Love og konventioner, Rigsfællesskab og selvstyre, Samfundsforhold.

I gårsdagens Qanorooq udtalte landsstyremedlem Anthon Frederiksen på ny, at man for år siden burde have taget hånd om manglerne på Anstaltspladser i Grønland hentydende til det tidligere landsstyre og dette ikke var et nyt problem som vil kunne løses fra dag til dag.

Anthon Frederiksen viser på ny manglende viden inden for hans landsstyreområde, men dette er ikke noget nyt, vi skal derfor fra Siumut erindre ham om, at der inden for de sidste 5 år er blevet fortaget opstramning inden for retsplejen og kriminalretten, hvor man her har idømt strengere foranstaltninger for eksempelvis voldsovertrædelser og andre grovere kriminallovsovertrædelser, hvilket er en af årsagerne til den øgede venteliste for anstaltsanbringelse.

Hr. Frederiksen burde samtidig være bekendt med, at der i de senere år også er tilført flere permanente anstaltspladser, hvorfor det ikke er rigtigt man ikke har forsøgt at løse problemerne. Det tidligere landsstyre har taget medansvar og foreslået løsningsmodeller som har resulteret i konkrete initiativer med gode resultater. Det er også forsat Staten som har ansvaret for Anstaltsområdet. Hvad gører landsstyret? At bare give skylden videre til andre er landsstyrets politik nu.

Lappeløsninger kaldte Hr. Frederiksen det også¨- muligvis hentydende til den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq - men som bekendt nedbragte denne midlertidige anstalt ventelisten væsentligt, hvorfor han formentlig selv under mødet med justitsministeren nævnte dette som en mulighed for nedbringelse af ventelisten, det er godt at hr. Frederiksen kan hente inspiration fra det tidligere landsstyre – Siumut er ligeledes villig til at deltage i løsningen af problemet, hvorfor vi forsat bakker op og presser på for opførsel af en ny anstalt.

I marts 2011 blev der ligeledes afholdt møde i Katuaq vedrørende ovennævnte problematik inklusiv om eventuel benådning af domfældte, hvor flere medlemmer fra landsstyret også deltog ligesom de forblev tavse da benådningsproblematikken blev fremlagt.

Siumut er derfor glad for, de klare udmeldninger som landstingsmedlemmer er fremkommet med, at de domsfældte skal afsone deres idømte foranstaltning.

Vi har samtidig også bemærket hr. Frederiksens udtalelse om benådningsproblematikken inden for de sidste par dage.

Siumut vil samtidig slå fast, at det er vigtigt vi i fællesskab øger vores præventive og forebyggende indsats for at nedbringe kriminaliteten, da det på sigt er en bedre løsning.