Renoveringsmodne boliger

Under de forgangne vinter, hvor temperaturerne var under frysepunktet, kunne man i nogle af boligerne ikke benytte soveværelser, fordi værelserne var for kolde til at blive benyttet, ligesom at dynerne var frosset til på grund af kulde og folk var nødt til at sove med tøj på af samme grund.

Søndag d. 14. oktober 2012
Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Boliger, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Samfundsforhold, Socialt ansvar.

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:

Hvornår har man planer om at renovere de såkaldte type-71 boliger i Qasigiannguit, dvs. B B469, B470, B471, B474, B475, B489, B491 samt B618?

Begrundelse
Type 71 husene i Qasigiannguit er ikke tidssvarende, de er blevet gamle og er yderst renoverings-modne og jeg er bekendt med, at de bliver betragtet som ikke passende boliger for børnefamilier, idet de er blevet så gamle.

Under de forgangne vinter, hvor temperaturerne var under frysepunktet, kunne man i nogle af boligerne ikke benytte soveværelser, fordi værelserne var for kolde til at blive benyttet, ligesom at dynerne var frosset til på grund af kulde og folk var nødt til at sove med tøj på af samme grund.

Læs besvarelsen her
Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2012-234 vedr. boligforhold i Qasigiannguit