Stort tilbageskridt for ligestillingen

Demokraterne er tilhængere af ligestilling mellem kønnene. Vi er i 2013, og naturligvis skal mænd og kvinder have lige muligheder på alle planer i samfundet. Derfor er det ekstra ærgerligt, at flertallet i Landstinget insisterer på at en kommende ligestillingslov skal indeholde et kapitel om kønskvotering.

Onsdag d. 30. oktober 2013
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Samfundsforhold.

Demokraterne er tilhængere af ligestilling mellem kønnene. Vi er i 2013, og naturligvis skal mænd og kvinder have lige muligheder på alle planer i samfundet. Derfor er det ekstra ærgerligt, at flertallet i Landstinget insisterer på at en kommende ligestillingslov skal indeholde et kapitel om kønskvotering. Kønskvotering har nemlig ikke noget som helst med ligestilling at gøre.

Alle andre partier end Demokraterne har besluttet sig for at støtte landsstyrets forslag om at indføre kønskvotering i bestyrelserne i de offentligt ejede selskaber. Det vil sige, at det fremover bliver sådan, at det er vigtigere om man er mand eller kvinde end om man har de fornødne kvalifikationer til at bestride en bestyrelsespost.

For Demokraterne er det en underlig tanke. Det er ikke en kvalifikation i sig selv at være mand eller kvinde. Kvalifikationer er noget man optjener gennem livet i kraft af uddannelse og erhvervserfaring – det er ikke noget medfødt. Og det er netop kvalifikationerne, der skal være det eneste, der afgør, hvem der skal udpeges til bestyrelsesposterne.

Demokraterne er af den opfattelse, at moderne erhvervskvinder ikke har behov for, at samfundet hjælper dem ind i bestyrelser. Vi tror derimod, at moderne erhvervskvinder både kan og vil kæmpe sig vej ind i bestyrelseslokalerne på lige fod med deres mandlige kolleger.

Dette synspunkt møder opbakning fra blandt andre Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG). Af deres høringssvar til lovforslaget fremgår det, at det typisk er de kvindelige medlemmer af bestyrelsen i ASG, der er imod kønskvotering, idet de primært ønsker sig valgt på baggrund af deres kompetencer frem for deres køn.

Kønskvotering har med andre ord intet som helst med ligestilling at gøre og hører derfor ikke hjemme i en Lov om ligestilling.

Loven kan nemlig meget let komme til at betyde, at landsstyret fremover bliver tvunget til at skulle fravælge en højt kvalificeret kvinde til fordel for en mindre kvalificeret mand. Det er ikke ligestilling – det er faktisk det modsatte.