Udsatte børn i Grønland har brug for mere hjælp

Det kræver en mere langsigtet indsats at hjælpe disse børn til en ny start. Fx en mentorordning, hvor de unge får støtte til uddannelse, arbejde og et liv uden misbrug.

Mandag d. 16. november 2015
Else Christensen
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd  
Emnekreds: Børns vilkår, Samfundsforhold, Socialt ansvar.

Indholdsfortegnelse:
Brug for langvarig hjælp
Større fokus på fortiden
Mere barndom


Mælkebøtten

FI har fulgt en gruppe anbragte børn, der har boet en periode i Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk og som herefter er blevet anbragt. Undersøgelsen viser, at selvom børnene har haft gavn af opholdet, så har de stadig store udfordringer 3-5 år efter opholdet i Mælkebøtten.

Overordnet viser undersøgelsen, at børnene husker opholdet i Mælkebøtten som noget positivt. Det har været en periode med mere ro og mere voksensamvær, end de ellers har været vandt til.

De har dog fortsat færre ressourcer og flere vanskeligheder end deres jævnaldrende. Flere er misbrugere og har vanskeligt ved at håndtere sociale relationer.

Brug for langvarig hjælp
Til trods for at opholdet har bidraget positivt til børnenes liv, så har de det stadig meget svært. Der skal mere til, vurderer seniorforsker Else Christensen, der har lavet undersøgelsen: ”Det kræver en mere langsigtet indsats at hjælpe disse børn til en ny start. Fx en mentorordning, hvor de unge får støtte til uddannelse, arbejde og et liv uden misbrug.”

Større fokus på fortiden
Langt de fleste børn, der flytter ind i Mælkebøtten, har forinden haft et liv med en række traumer, som der ikke altid kan tages hånd om under opholdet. Det skal der større fokus på, mener Else Christensen: ”For at komme videre, skal børnene have mulighed for at bearbejde de hændelser, de har været udsat for.”

Mere barndom
Næsten alle børnene har et ubetinget positivt billede af opholdet. Det har været en periode med rimeligt rolige forhold, med godt samvær med andre børn og ikke mindst med voksen opmærksomhed. Børnene fik også mindre voksent ansvar, end de i mange tilfælde havde haft, før de flyttede ind.

”Opholdet har givet dem noget, de ellers ikke ville have haft. Man kan måske sige, at opholdet gav børnene mulighed for at opleve mere barndom, end de ellers ville have gjort,” vurderer seniorforsker Else Christensen.
Læs rapporten her
3-5 år efter ophold i Mælkebøtten