§ 37 - Forarbejdningspligt i forbindelse med indhandling af torskefangster?

Jeg er interesseret i at høre, om man i dette år har tildelt kvoter på baggrund af føromtalte beskæftigelsesprojekter, idet jeg mener at det fortsat er nødvendigt med tildeling af fiskekvoter til behandling på disse anlæg.

Lørdag d. 14. januar 2017
Ineqi Kielsen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Fiskeri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Samfundsforhold.

(an)

I medfør af § 37 i Landstingets forretningsorden fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål:
Har man i kvoteåret 2017 og for torskefiskeriet sørget for forarbejdningspligt i forbindelse med indhandling af torskefangster?

Begrundelse:
Som bekendt har man i de seneste år tildelt fiskekvoter på baggrund af beskæftigelsesprojekter. Blandt andet har man lavet aftaler om antal faste arbejdspladser på indhandlingsanlæggene i forbindelse med tildeling af fiskekvoterne.

Jeg er interesseret i at høre, om man i dette år har tildelt kvoter på baggrund af føromtalte beskæftigelsesprojekter, idet jeg mener at det fortsat er nødvendigt med tildeling af fiskekvoter til behandling på disse anlæg.