Kuupik Kleist tale ved Nytårsreception den 12. januar 2012

Arbejdet med at udvikle og forbedre uddannelsesmulighederne er en national opgave for hele Grønland, så vi er naturligvis rigtig glade for at se, at ny statistik viser en stor stigning i antallet af unge som fortsætter deres uddannelse og ikke mindst en stor stigning i antallet af gennemførte uddannelser.
I denne forbindelse vil jeg gerne anerkende de kræfter i samfundet, såvel hjemme som i Danmark og andre lande for deres uvurderlige bidrag til vores børn og unges udannelse og trivsel. Uden de generøse bidrag fra velgørende fonde og fra medarbejdere og frivillige, der på forskellig vis arbejder med børneomsorg, idræt og lignende, ville vi ikke opnå samme resultater.

Torsdag d. 12. januar 2012
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstyre.

Kære ministre, ambassadører, medlemmer af Folketinget, damer og herrer – venner og kolleger.

Lad mig begynde med at udtrykke en varm velkomst til jer alle ved dette års Nytårsreception og ønske alle et godt Nytår. Jeg lykønsker samtidig de nyudnævnte ministre i den danske regering.

Jeg tror alle har bemærket, at nytårstaler af statshoveder verden rundt alle har fokuseret på den trængte situation, som de fleste af verdens økonomier befinder sig i. Selvom vores økonomi har klaret sig relativt godt , er vi ikke helt uberørt af de nedadgående tendenser i verdensøkonomien. Min nytårstale til det grønlandske folk indeholdt derfor også en opfordring til forsigtighed og omtanke med henblik på at sikre kommende generationers velfærd.

Men ikke alt er trøstesløst. Mod afslutningen af 2011 viste nye tal, at vores eksport er forøget med 25 % - til 376 mio. kr. på grund af mærkbart bedre priser for fisk på verdensmarkedet.

Men disse favorable verdensmarkedspriser bør ikke blive en undskyldning for ikke at fortsætte strukturændringerne indenfor fiskerisektoren. Fiskeriet vil fortsat udgøre et væsentligt grundlag for Grønlands økonomi i mange år fremover. Derfor lægger vi vægt på fortsat at udnytte havets levende ressourcer på en bæredygtig og samtidig rentabel måde. Vi har derfor store forventninger om, at opnå MSC certificering for vores fiskeprodukter i løbet af 2012 og dermed blive anerkendt som en nation, der tager bæredygtigt fiskeri alvorligt.

2011 bragte også optimisme med hensyn til vilkårene for vores børn og unge. En børne- og ungdomskonference arrangeret af landsstyret/Selvstyret i samarbejde med UNICEF resulterede i mange gode anbefalinger. De unge havde valgt forbedring af kvalitet og muligheder indenfor uddannelse som højeste prioritet. Arbejdet med at udvikle og forbedre uddannelsesmulighederne er en national opgave for hele Grønland, så vi er naturligvis rigtig glade for at se, at ny statistik viser en stor stigning i antallet af unge som fortsætter deres uddannelse og ikke mindst en stor stigning i antallet af gennemførte uddannelser.


(an)


(an)
I denne forbindelse vil jeg gerne anerkende de kræfter i samfundet, såvel hjemme som i Danmark og andre lande for deres uvurderlige bidrag til vores børn og unges udannelse og trivsel. Uden de generøse bidrag fra velgørende fonde og fra medarbejdere og frivillige, der på forskellig vis arbejder med børneomsorg, idræt og lignende, ville vi ikke opnå samme resultater.

Når det kommer til fremtidssikring af økonomien er efterforskning og udnyttelse af olie- og gas fortsat højt på min regerings dagsorden. Resultatet af de første prøveboringer har givet os indikation om, at denne dagsorden er værd at forfølge. Vi har også med tilfredsstillelse bemærket at mange grønlandske firmaer og byer har haft udbytte af at deltage i aktiviteterne. Men da det kan have lange udsigter før vi får større udbytte af dette område, er vi nødt til også at forfølge andre råstofpotentialer.

Vi har en mangfoldighed af mineralske råstoffer fordelt over Grønlands enorme landområde. I nær fremtid vil vi modtage en række ansøgninger om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til forskellige lokaliteter.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi har til hensigt og faktisk er lovmæssigt forpligtet til, at gennemgå disse ansøgninger med største omhu og granskning. Miljøstandarder og bæredygtighed i lokalsamfundet skal overholdes. Anvendelse af de højeste standarder for social ansvarlig virksomhedsadfærd er grundlæggende for bæredygtighed.

I maj 2011 var min regering vært for Arktisk Råds Ministermøde i Nuuk sammen med vores danske og færøske kolleger. Til dette ministermøde enedes ministrene om at styrke SAR samarbejdet i Arktis. Vi ser frem til samarbejdet med den danske regering og andre arktiske stater om implementeringen af den vigtige SAR-aftale – ikke mindst i relation til Kongerigets Arktiske Strategi. Jeg tror på, at denne aftale, som også er vigtig i sig selv, indeholder et løfte om et stigende dynamisk, men særdeles fredeligt samarbejde mellem arktiske nationer.

Det arktiske ministermøde var for det grønlandske folk et konkret bevis på den følelse af samhørighed vi har, ikke blot med det cirkumpolare Arktis, men med omverdenen i det hele taget. Den tragiske begivenhed efter den dødelige tsunami, som ramte Japan sidste forår og den frygtelige massakre af uskyldige unge mennesker påvirkede os enormt og som mange andre sendte vi kondolencer og trøstende ord til de berørte.

Vi blev også overmådelig triste over Vaclav Havels bortgang. Som en sand demokrat inspirerede han sine landsmænd og – kvinder så vel som resten af verden til at tro på vigtigheden af at kæmpe for demokrati og menneskerettigheder.

Danmark overtog ved årsskiftet formandskabet for Den Europæiske Union. Grønland påskønner det partnerskab vi har med EU og vores fælles værdier. Da vores nuværende aftaler med EU udløber i slutningen af 2012 henholdsvis 2013 er vi nu ved at forberede nye aftaler og kigger på muligheder for at udvide samarbejdsområderne. Jeg ønsker den danske regering held og lykke med formandskabet og den krævende opgave, som er deres de kommende 6 måneder.

Sammenfaldende hermed vil Grønland overtage formandskabet for sammenslutningen af OLT-lande og være vært for det årlige ministermøde og trepartsforum (OLT Forum) mellem OLTer, EU medlemslande og Kommissionen i Grønland efteråret 2012. Det er vigtigt med en konstruktiv dialog mellem parterne, og vi glæder os til at fremme OLT’ernes interesser under vores formandskab.

Som det kan ses, er vi allerede trukket i arbejdstøjet. Men heldigvis får vi nogen gange også lejlighed til at kombinere arbejde med morskab og for mig er denne reception en sådan lejlighed.

Afslutningsvis, lad mig udtrykke på egne og min regerings vegne en tak for godt samarbejde og venskab i det forgangne år.

Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende Nytår og håber vi i fællesskab kan føre det gode samarbejde og venskab videre i 2012