Emne: Siumut


Det er ganske vist!

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Torsdag d. 18. maj 2017

For at komme i nærheden af Mandela og få del i hans stråleglans, havde LEJ fundet på den kuriøse idé, måske i en rus – begejstringens rus, förstås – at rejse til Sydafrika for at udnævne Mandela til årets julemand for 1996. Grønland var jo julemandens bolig. Verdens mest berømte politiske fange skulle nu gøres til en harmløs Santa Claus, et faktisk ret så betegnende sindbillede på Illorsuit-drengens politisk banale tankegang. Alt er dybest set kun gøgl uden egentlig substans.

En omrejsende damebrevkasse

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 14. september 2015

Disse rundrejser, hvor man møder folket og suger til sig af deres klager, har karakter af de brevkasser man finder i diverse dameblade. Her er der altid nogen, som det er synd for. De får et trøstens ord og et velment råd med på vejen. Mere kan den slags ikke bruges til.
Tilknyttede tekster:

Der var flere misbrug

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Aleqa Hammond siger, at alle folk fejler. Men ikke alle folk misbruger Landskassen som kassekredit og bruger midler uden for loven. Udtalelserne er respektløse overfor hele det grønlandske samfund. Hun burde i stedet i det mindste vedkende sig misbrugene

Urene linjer

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 22. februar 2015

Kim Kielsen kan selvfølgeligt som Siumuts formand vælge at bede Nick Nielsen om et dementi, hvis han mener det er berettiget. Men Kim Kielsen kan ikke som formand for landsstyret bede en folkevalgt om noget og slet ikke via en af Selvstyrets embedsmænd

Hvem styrer landet?

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 18. februar 2015

Det er totalt uhørt, at den øverste embedsmand, Svend Hardenberg, skriver direkte til tidligere Folketingsmedlem, Nick Nielsen, og beder ham om at dementere en udtalelse fra Folketingets talerstol. Oven i købet fra sin private mailadresse, hvis medierne taler sandt

Useriøs og uhensigtsmæssig boykot af Future Greenland

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 18. februar 2015

Inuit Ataqatigiit opfordrer landsstyret til at deltage i konferencen. Det er nødvendigt, at Grønland deltager der hvor tingene sker

Landsstyreformanden lader landet og dens befolkning betale prisen for Siumuts interne problemer

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 14. februar 2015

Vi kan forstå, at Svend Hardenberg som embedsmand har bedt om en undskyldning fra Folketingsmedlemmet Nick Nielsen. Embedsmænd skal under ingen omstændigheder blande sig i politiske sager. Eller er det blevet sådan, at Siumut og landsstyret nu bliver styret af embedsmænd?

Landsstyret har selv godkendt Pituffik-kriterierne

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. februar 2015

I denne uges AG fremgår det, at landsstyret nu bestiller en advokatundersøgelse af forløbet. Vi stiller dog spørgsmålstegn ved om en bestilt advokatundersøgelse er uvildig nok. Det er jo før set, at landsstyrets bestilte advokatundersøgelser er brugt som partsindlæg af landsstyret.

I Siumut tror vi på at vores land har en lys fremtid

Suka K Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Lørdag d. 17. januar 2015

Vi har forhåbninger til råstofudnyttelsen i landet, og der er allerede åbnet et rubin selskab, ligesom jernmineprojektet er på nippet til at komme på benene igen og der er mange andre undersøgelser i gang endnu

Taburetklæbende?

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 14. oktober 2014

Det er jo nemt nok, at sidde bag en bærbar pc i København og kalde sig chefredaktør for en grønlandsk avis, samtidig med at man passer sit personlige venskab med en tidligere formand i oppositionspartiet IA.

Jørgen Wæver Johansen stiller ikke op til formandsvalget i Siumut

Jørgen Wæver Johansen
Mandag d. 6. oktober 2014

Fungerende formand for Siumut Jørgen Wæver Johansen har valgt ikke at stille op til valget om formandsposten for Siumut, på det ekstraordinære landsmøde som afholdes d. 18. oktober i Nuuk.

Kim Kielsen ny partiformand for Siumut?

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 2. oktober 2014

Siumut fortjener en principfast, målrettet og handlekraftig ledelse, der kan stå sammen om skabe fælles løsninger og kompromisser i Landstinget, kommunerne og bygderne, så politik bliver samlingspunkt for konstruktive løsninger.

Siumuts formand Aleqa Hammond har trukket sig som partiformand

Siumuts hovedbestyrelse
Onsdag d. 1. oktober 2014

Hovedbestyrelsen har valgt at godkende Aleqa Hammonds anmodning, og har i henhold til partiets vedtægter besluttet, at indtil der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling, da vil partiets politiske næstformand Jørgen Wæver Johansen være fungerende partiformand.

Spørgsmål til landsstyret vedr. brug af repræsentationskontoen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Landsstyret
Tirsdag d. 30. september 2014

Demokraterne har en velbegrundet frygt for, at medlemmerne af landsstyret også har misforstået, hvad pengene på en repræsentationskonto kan bruges til, og vi finder det derfor nødvendigt at bede om indsigt heri

Anda Uldum: Jeg er ikke overrasket

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 29. september 2014

Vi så de første beviser på den beskidte kultur i Siumut her i sommer, da man lod landskassen betale for, at en række fremtrædende siumuttere kunne deltage i partiets landsmøde, selvom et landsmøde åbenlyst er en partibegivenhed. Og for et par dage siden røg låget for alvor af gryden, da det kom frem, at Aleqa Hammond har misbrugt offentlige midler.

Mellemværende med Selvstyret accepteres ikke

Siumuts landstingsgruppe
Søndag d. 28. september 2014

Siumuts medlemmer af Landstinget accepterer ikke, at Formanden for landsstyret Aleqa Hammond har haft mellemværende med Selvstyret og forlanger på det kraftigste at sådanne forhold ikke gentager sig i fremtiden.

Uacceptabelt

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 27. september 2014

Inuit Ataqatigiit kan på ingen måde acceptere det magtmisbrug formanden for landsstyret har udvist i omgangen med samfundets midler. Vi bider særligt mærke i, at der er tale om en række forhold over flere år, og ikke kun et enkeltstående tilfælde

Balladen om Aleqa Hammond

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 26. september 2014

Fik Aleqa Hammond efter sin flugt fra en taxaregning et tilbud hun ikke kunne sige nej til, da hun forud for efterårssamlingen 2008 trak sig som landsstyremedlem for økonomi og finanser?

Hvor blev anstændigheden af?

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 4. september 2014

Det ligger nu helt fast, at landsstyrets borgermøde i Maniitsoq den 9. juni var et kynisk arrangement med det ene formål, at Siumut skulle spare nogle rejse- og hoteludgifter i forbindelse med partiets landsmøde.

Samlet opposition: Udskriv valg

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. august 2014

Landsstyret har ikke noget parlamentarisk grundlag. Det er på tide, at landet ledes rigtigt og ansvarligt. Vi er nødt til at kræve, at Landstinget indkaldes til ekstraordinært møde.

Landsstyret har mistet styringen

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mike K Andersen, formand for Demokraterne Region Sermersooq Vest
Onsdag d. 27. august 2014

Det ser sort ud. Med Finanslovsforslaget for 2015 fortsætter landsstyret sin visionsløse tilgang til udviklingen af vort samfund. Pilen peger direkte mod afgrunden.

§ 37: Landsstyrets forslag til udligningsmodel

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. juli 2014

Er landsstyret enig i, at forslaget til udligningsmodel er udformet med det primære formål at skabe glæde i Siumuts bagland?

Skandaløst: Landskassen betaler udgifter for Siumut

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Lørdag d. 28. juni 2014

Borgermødet var det argument Siumut skulle bruge for at retfærdiggøre, at Landskassen – vores fælles pengebeholdning – skulle afholde udgifter i forbindelse med Aleqa Hammonds, Kim Kielsens, Vittus Qujaukitsoqs, Jens-Erik Kierkegaards, Martha Lund Olsens, Nick Nielsens og Finn Karlsens deltagelse i Siumuts landsmøde.

Koalitionen mangler vilje til at sætte sig ind i andres forslag

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. maj 2014

Tonen i svarnotater fra landsstyret bliver grovere og grovere. Oppositionens forslag misforstås bevidst og beskyldes for at fremme korruption elle direkte ødelægge landets udvikling.

Landsstyremedlemmet for finanser har groft overskredet sine beføjelser

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. maj 2014

Igennem pressen angriber landsstyremedlemmet for finanser i hårde vendinger ytringsfriheden samt NGO’ers mulighed for at arbejde.

Et stormombrust og skandalepræget år for landsstyret

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. april 2014

Sammenfattende vil jeg konkludere, at vi har et landsstyre, der i den grad fortsætter i det slædespor af nepotisme som alle tidligere Siumut-ledede koalitioner har kørt godt og grundigt til.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. ansættelse af særlige rådgivere

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 30. januar 2014

En åbenlys omgåelse af bestemmelsen i landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, hvor det klart er anført, at Grønlands Selvstyre kun må yde tilskud til politisk arbejde, såfremt dette har udtrykkelig hjemmel i en egentlig lov.

Landsstyret kan ikke overskue sine opgaver

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. januar 2014

Desværre er det tydeligt at bølgerne er for høje at navigere i for Formanden for landsstyret. Den utilstrækkelige varetagelse af regeringshvervet kan ingen være tjent med.

§ 37: Cirkulære om ansættelse og aflønning af særlige rådgivere

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 9. januar 2014

Er det normal procedure, at ansættelser i landsstyrets administration skal godkendes af Siumuts Hovedbestyrelse?

Nick Nielsen lyver over for befolkningen – og Landstinget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. januar 2014

Demokraterne skal hermed opfordre Formanden for landsstyret til at fyre landsstyremedlem for Kultur Nick Nielsen. Årsagen er, at Nick Nielsen har fundet det nødvendigt at lyve over for både befolkning og Landstinget i sagen om beskæringen af Nationalteatrets budget.

Skjult partistøtte i millionklassen til Siumut

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 3. januar 2014

Af cirkulæret fremgår det endvidere, at det skam ikke er nødvendigt at opslå stillingerne offentligt. Hvorfor dog alt det besvær med at gennemgå ansøgninger, når det eneste formål tilsyneladende er at give Siumut et skjult milliontilskud til politisk arbejde.

Mindretallet har taleret

Harald Bianco, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Det er med en stadigt voksende frustration at vi er vidne til arbejdsgangen i Landstinget og i landsstyret. Siden valget er vi gentagne gange blevet mere og mere negativt overrasket over den mangel på samarbejdsvilje koalitionen udviser.

Politiske partier bliver fredet af koalitionspartierne

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. oktober 2013

Siumut har 15 mandater i Landstinget. Hvis du bruger tallene fra Qujaukitsioq, så skulle Siumut modtage 1,5 millioner kroner pr. år. I virkelighedens verden modtager Siumut 3,8 millioner kroner pr. år.

Niuernermik Ilinniarfik bliver i Nuuk

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Lørdag d. 19. oktober 2013

Vi skaber vækst i vort land ved at højne uddannelsesniveauet – ikke ved at flytte rundt på uddannelsesinstitutionerne, for at tilfredsstille Siumut borgmestre med ondt i den kommunale pengekasse

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 197 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 18. oktober 2013

Det kan bekræftes at Formanden for landsstyret opfordrede Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departement.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedrørende ansættelsen af Svend Hardenberg som departementschef

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 8. oktober 2013

Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Atassuts formand Gerhardt Petersen ikke er medlem af landsstyret, men kun af Landstinget, mens formanden for Partii Inuit Nikku Olsen blot er en helt almindelig borger.

$37: Svend Hardenbergs redegørelse vedr. hans afgang som energidirektør i Nukissiorfiit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 3. oktober 2013

På trods af, at Departementschefen har refereret til disse og dermed delvist offentliggjort dem, har han ikke reageret på min opfordring om at offentliggøre alle sagens akter, så borgerne og medlemmerne af Landstinget selv kan bedømme de enkelte sager.

Krav om oprydning af de belastende sager

Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Tirsdag d. 24. september 2013

Vi kræver, at de seneste tids uroligheder bliver ordnet på ansvarlig vis og at der bliver placeret ansvar for de fejl der er sket, kun ved at sikre dette, kan vi fortsætte vores politiske arbejde og arbejde for at realisere vores koalitionsaftale.

§ 37: Ansættelsesudvalg / Svend Hardenbergs oplysninger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 23. september 2013

Offentlige myndigheder - og dermed enhver offentligt ansat embedsmand; også departementschefer i Formandens Departement - er som bekendt underlagt sandhedspligt, og må ikke videregive oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

Juridisk udredning

Niels Hansen Damm, Avokatfirmaet Malling & Hansen Damm
Fredag d. 6. september 2013

Jurist i lovafdelingen Pernille Levinsky Jensen har oplyst, at Søren Stach Nielsen på et tidspunkt kontaktede hende, idet han havde den opfattelse, at der næppe kunne være aktindsigt i en privat aftale med Pilu.

$37: Yngste retschef i historien?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. september 2013

Undertegnede fandt, at det måtte være vanskelig for en så ung person med deraf følgende begrænset erfaring at bestride posten som retschef […]

Arbejdede gratis for Siumut under valgkampen og fik kontrakt, da Siumut genvandt magten

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 5. september 2013

Også departementschefen for landsstyreformandens departement, Svend Hardenberg, som har bestilt advokatundersøgelsen, har i øvrigt i en periode arbejdet gratis for Siumut efter han fratrådte stillingen som direktør for Nukisiorfiit. Han hjalp partiet under folketingsvalgkampen i 2011 - og fortalte om det til AG i april samme år.

§37: Advokatundersøgelsen - Ansættelse af Julie Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. september 2013

Er det korrekt, at landsstyret ønsker at kunne aflønne Julie Rademacher i en højere lønklasse end hun - med en kun halvt afsluttet kandidatuddannelse - ville have krav på efter den djøf-overenskomst, der var gældende, da stillingen blev slået op?

Formandens Departement søger en Retschef, der samtidig er leder af Lovafdelingen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Landsstyret
Onsdag d. 21. august 2013

Kvalifikationskrav: Politisk tæft, Lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation

Politisk tæft i stillingen som landsstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. august 2013

Med tanke på stillingens beskaffenhed kunne man vel – ud over selvfølgelig betydelig juridisk indsigt og erfaring – have forventet et krav om faglig kompromisløshed og mod til at insistere på overholdelse af gældende regler.

Tolv spørgsmål vedr. Pilu og Retschefens fyring

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 20. august 2013

Vil formanden for landsstyret give afkald på sin parlamentariske immunitet, således at Politiembedet kan undersøge, hvorvidt der er baggrund for at rejse tiltale mod formanden for landsstyret i anledning af ovenstående forhold?

Forslag til finanslov for 2014

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 8. august 2013

Hvis Lars-Emil Johansen med flere var i stand til at vise lidt økonomisk samfundssind, kunne de afgive den undskyldning allerede nu, og de 2,4 millioner kroner kunne anvendes til at afhjælpe et af de mange påtrængende problemer, der maltrakterer Grønland.
Tilknyttede tekster:

Pressekoordinator i formandens departement

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 8. august 2013

Det virker besynderligt, at stillingen som pressekoordinator i formandens departement endnu ikke er blevet besat, eftersom der er gået næsten tre måneder siden ansøgningsfristen til den pågældende stilling udløb. Ydermere er det over to måneder siden, at der angiveligt skulle have været afholdt ansættelsessamtaler.

Afskedigelse af Selvstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 7. august 2013

Efter at have konsulteret en jurist vedrørende betydningen af sådanne ”mundkurvs-aftaler” kan jeg imidlertid henvise til en ombudsmandsudtalelse fra Landstingets ombudsmands årsberetning for 2008, hvori ombudsmanden udtaler, at aftaler om diskretion eller tavshed i forbindelse med fratrædelsesaftaler ikke kan gøres gældende overfor Landstinget eller et landstingsudvalg, som kræver oplysninger fra et landsstyremedlem.

Rademacher og aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. august 2013

Blev Selvstyrets retschef inddraget i vurderingen af, hvorvidt og i hvilket omfang aktindsigtsbegæringen skulle imødekommes, og på hvilket tidspunkt skete dette i givet fald?

Et paradoks i grønlandsk fiskeripolitik

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Lørdag d. 27. juli 2013

Det er i forvejen ikke let at holde flere af de eksisterende fabriksanlæg i gang på 100% kommercielle vilkår. Et yderligere konkurrenceforvridende tiltag i form af indhandlingsskibe vil uundgåeligt føre til tab af mange arbejdspladser.

§ 37: Pilu - Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Var det landsstyrets administration som foreslog netop denne virksomhed (Pilu), og spillede det på nogen måde ind, at virksomhedens ejer Julie Rademacher er tidligere folketingsmedlem for Siumuts danske søsterparti Socialdemokraterne, og at hun – enten betalt eller som vennetjeneste – vist også var engageret i Siumuts valgkampagne?

Fru Hammonds privatlærer

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Der kunne man bare se. Her gik man og troede, at Julie Rademacher var pressekoordinator, men i virkeligheden er hun måske slet og ret Fru Hammonds privatlærer! Og mon ikke også hun kan lære landsstyreformanden et trick eller to. Ganske vist er hun ikke kommunikationsuddannet, i hvert fald ikke journalist, ja faktisk er hun slet ikke færdiguddannet.

Aleqa – få styr på fakta og stop smædekampagnen!

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 27. november 2012

”Landsstyreformandens kone og landsstyremedlemmet for Råstoffers kone må begge må ellevilde glade, hvis storskalaloven bliver vedtaget hurtigst muligt inden et valg. Alle ved jo, at de to kører et mineselskab. Lad det være sagt.”

Pressemeddelelse fra Siumut og Inuit Ataqatigiit

Jonathan Motzfeldt
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Tirsdag d. 16. november 1999

Der skal sættes initiativer igang, hvor hjemmehørende bliver anvendt med en stærkere profil bl.a. igennem efteruddannelser m.m. Koalitionen er enige om, at dette projekt også skal omfatte Landstingets Bureau.

Aftale ved etablering af landsstyrekoalitionen

Inuit Ataqatigiit
Siumut
Mandag d. 22. februar 1999

Politisk aftale mellem Siumut og Inuti Ataqatigiit 2. februar 1999.