$37: Yngste retschef i historien?

Undertegnede fandt, at det måtte være vanskelig for en så ung person med deraf følgende begrænset erfaring at bestride posten som retschef […]

Fredag d. 6. september 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Politiet, Siumut.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:
  1. Landsstyrets advokat, Niels Hansen Damm, skriver i sin redegørelse på side 12 i den danske version: ”Af ansættelseskontrakten fremgår, at Andreas Salmony på tiltrædelsestidspunktet var 32 år. Andreas Salmony er dermed, mig bekendt, den yngste retschef i Hjemmestyrets og Selvstyrets historie. Undertegnede fandt, at det måtte være vanskelig for en så ung person med deraf følgende begrænset erfaring at bestride posten som retschef […]”
    Kan landsstyret bekræfte, at Hjemmestyret i 2008 ansatte en retschef, Søren Volder, som på daværende tidspunkt var 30 år?
  2. Det undrer mig, at en ansvarlig advokat som har påtaget sig en undersøgelse med så vidtrækkende konsekvenser – og som ikke kan undskylde sig med ung alder og manglende erfaring – vælger at lade personlige antagelser indgå i sin redegørelse, uden at kontrollere rigtigheden heraf. Med risiko for at afsløre utilstrækkelig viden om Selvstyrets forhold. Og med risiko for at undersøgelsen vil fremstå ulødig. Hvad er landsstyrets bemærkninger hertil?
  3. Hvad har landsstyret betalt for undersøgelsen?

Begrundelse:
Sermitsiaq/AG oplyste i 2008, at Hjemmestyrets daværende retschef, Søren Volder, ved ansættelsen var 30 år gammel.

Det krævede mindre end 5 minutters søgning på nettet at finde denne oplysning.