Niuernermik Ilinniarfik bliver i Nuuk

Vi skaber vækst i vort land ved at højne uddannelsesniveauet – ikke ved at flytte rundt på uddannelsesinstitutionerne, for at tilfredsstille Siumut borgmestre med ondt i den kommunale pengekasse

Lørdag d. 19. oktober 2013
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Siumut, Uddannelse.

Borgmesteren i Kommune Kujalleq Jørgen Wæver Johansen har foreslået, at alle handelsuddannelser bliver samlet i Qaqortoq. Hans partifælle landsstyremedlem for Uddannelse Nick Nielsen er umiddelbart positiv over for tanken. Demokraternes holdning er helt klar; Niuernermik Ilinniarfik skal fortsat have en afdeling i Nuuk.

Siumut har så småt sat gang i sit ideologiske korstog om at rykke velfungerende institutioner væk fra Nuuk. Lige i øjeblikket overvejer man seriøst at rykke alle handelsuddannelserne til Qaqortoq efter ønske fra Siumut-borgmesteren Jørgen Wæver Johansen.

Demokraterne vil gerne bede alle i Siumut om at se lidt mere rationelt på tingene. Hvorfor dog flytte en velfungerende handelsuddannelse væk fra vores hovedstad? Hvad med at høre bestyrelse, lærere, elever og andre interessenter, inden man farer frem i pressen og skaber usikkerhed?

Alle mennesker i vort land er enige om, at det er vigtigt, at alle får en kompetencegivende uddannelse. Det er på den baggrund vigtigt, at vi grundigt gennemtænker alle initiativer på uddannelsesområdet, så det rent faktisk også bliver sådan, at så mange som muligt får bedre mulighed for at tage en uddannelse. I den forbindelse er det vigtigt, at vi som beslutningstagere har flere ting for øje. Vi skal sikre, at vi kan skaffe lærerkræfter, vi skal sikre, at vi kan skaffe boliger til både studerende og medarbejdere og vi skal sikre, at eleverne har et ønske om at studere det pågældende sted.

Til gengæld er det knap så vigtigt, at vi skal placere eller samle uddannelsesinstitutioner på steder, hvor det eneste formål synes at være, at Siumut skal opfylde nogle valgløfter om, at ting skal væk fra Nuuk og ud på kysten.

Derfor er det Demokraternes holdning, at Jørgen Wæver Johansen og Nick Nielsen bør skrinlægge alle deres planer om at samle handelsuddannelserne i Qaqortoq. Niuernermik Ilinniarfik skal fortsat have en afdeling i Nuuk.

Vi skaber vækst i vort land ved at højne uddannelsesniveauet – ikke ved at flytte rundt på uddannelsesinstitutionerne, for at tilfredsstille Siumut borgmestre med ondt i den kommunale pengekasse.