§ 37: Cirkulære om ansættelse og aflønning af særlige rådgivere

Er det normal procedure, at ansættelser i landsstyrets administration skal godkendes af Siumuts Hovedbestyrelse?

Torsdag d. 9. januar 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik, Siumut.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedrørende Cirkulære om ansættelse og aflønning af særlige rådgivere for medlemmer af landsstyret af 1. januar 2014:
 1. Er det korrekt forstået, at Tom Ostermann, der nåede at være ansat som særlig rådgiver for landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug i en forlænget weekend, nu har ret til to måneders løn i sin såkaldte fritstillingsperiode? Dette i henhold til kapitel 2, § 2, stk. 2 i Landstingslov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.
 2. Hvor mange penge koster det Selvstyret i løn og andre udgifter, at Tom Ostermann var ansat som særlig rådgiver for landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug i en forlænget weekend?
 3. Hvornår og hvordan oplyste daværende landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug sine kolleger i landsstyret om, at han ville ansætte en særlig rådgiver og at denne rådgiver ville blive Tom Ostermann?
 4. Hvornår og hvordan blev Formanden for landsstyret vidende om, at Tom Ostermann var blevet tilbudt stillingen som særlig rådgiver for landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug?
 5. Er det normal procedure, at ansættelser i landsstyrets administration skal godkendes af Siumuts Hovedbestyrelse?
 6. Cirkulæret er underskrevet af embedsmændene Svend Hardenberg og Mininnguaq Kleist, men der fremgår ingen dato for, hvornår det er underskrevet. Det giver mig anledning til at stille følgende spørgsmål:
  a. Hvornår er cirkulæret blevet godkendt af landsstyret, og hvilke medlemmer af landsstyret har godkendt cirkulæret?
  b. Hvornår er cirkulæret blevet underskrevet af de førnævnte embedsmænd?
  c. Hvornår og hvordan er de enkelte medlemmer af landsstyret samt disses Departementschefer blevet gjort bekendt med cirkulæret og dets indhold?