§ 37: Landsstyrets forslag til udligningsmodel

Er landsstyret enig i, at forslaget til udligningsmodel er udformet med det primære formål at skabe glæde i Siumuts bagland?

Tirsdag d. 29. juli 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Politik, Siumut.

Spørgsmål til landsstyret vedr. landsstyrets forslag til udligningsmodel:
[$
Hvad er årsagen til, at landsstyret ønsker at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til landets fattigste kommune målt på, hvor mange penge kommunen har til rådighed pr. indbygger?

landsstyret vil med det nuværende forslag til udligningsmodel beskære budgettet i Kommuneqarfik Sermersooq med 56 millioner kroner. Dette kan ikke undgå at føre til serviceforringelser i hele kommunen herunder i Østgrønland og bygderne. Hvad er årsagen til, at landsstyret ønsker at forringe levevilkårene i bygderne og i Østgrønland?

Er landsstyret enig med BDO (en international konsulentvirksomhed, der laver beregninger for landsstyret) i, at landsstyrets beregninger vedr. konsekvenserne af en udligningsreform er yderst spinkle, og at ingen reelt set kender konsekvenserne ved en udligningsmodel som den foreslåede, og mener landsstyret, at det er en forsvarlig måde at træffe beslutninger på?

Er landsstyret enig i, at forslaget til udligningsmodel er udformet med det primære formål at skabe glæde i Siumuts bagland?
$]

Begrundelse:
Landsstyrets forslag til udligningsmodel tjener tilsyneladende det ene formål at belønne de områder, der traditionelt er befolket af vælgere, der stemmer på Siumut.

Demokraterne mener, at denne måde at føre politik på er helt forkert. Vi foretrækker, at politiske beslutninger bliver truffet med baggrund i rimelighed og retfærdighed. Med det foreliggende forslag fra landsstyret vil Østgrønland - der såvel socialt som økonomisk må betragtes som et af de svageste områder i vort land – blive ramt af serviceforringelser. Det er usolidarisk, og dermed helt ude af trit med landsstyrets erklærede mål om at skabe et mere solidarisk samfund.

Det er ikke god politik at gøre de svageste svagere – god politik er at give de svageste et løft.

Desværre tyder alt på, at landsstyret ikke skænker de svageste en eneste tanke i forbindelse med forslaget til ny udligningsmodel – det eneste landsstyret har i tankerne er at give en økonomisk indsprøjtning til de områder, hvor Siumut står stærkt.