Uacceptabelt

Inuit Ataqatigiit kan på ingen måde acceptere det magtmisbrug formanden for landsstyret har udvist i omgangen med samfundets midler. Vi bider særligt mærke i, at der er tale om en række forhold over flere år, og ikke kun et enkeltstående tilfælde

Lørdag d. 27. september 2014
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Kammerateri, Plattenslageri, Politik, Siumut.

Inuit Ataqatigiit har med bekymring modtaget orienteringen og pressemedelelsen fra Landstingets Revisionsudvalg om misbrug af Landskassens midler.

Inuit Ataqatigiit kan på ingen måde acceptere det magtmisbrug formanden for landsstyret har udvist i omgangen med samfundets midler. Vi bider særligt mærke i, at der er tale om en række forhold over flere år, og ikke kun et enkeltstående tilfælde.

Inuit Ataqatigiit vil slå fast, at vi – uagtet om det handler om den nuværende eller tidligere formænd for landsstyret – har den samme holdning. Landskassen skal, uanset hvem og hvad det drejer sig om, ikke anvendes til afholdelse af udgifter til private rejser, private sammenkomster, privat forbrug af minibar mm. Det er uacceptabelt.

Det er nødvendigt, at landskassens midler forvaltes på en forsvarlig måde. Det er landsstyrets pligt og ansvar, at forvaltningen sker i henhold til gældende love og regler.

At sidde med ansvaret for landets ledelse stiller i endnu højere grad krav om, at man lever op til love og regler, ligesom det kræver et tæt og transparent forhold til Landstinget og Selvstyrets administration.

Vi kan konstatere, at formanden for landsstyret ikke har levet op til dette, og det kan vort land ikke være tjent med. Det er til stor skade for vort land med overskrifter, der beskriver, at vort lands ledelelse omgås de fælles midler i strid med loven.

Vi noterer os desuden, at formanden for landsstyret lader hånt om Landstingets Revisionsudvalg og mener at sagen er uden betydning. Vi bliver nødt til at understrege alvoren i, at et enigt Revisionsudvalg har valgt at forfølge sagen og offentliggøre den.

Inuit Ataqatigiit kræver klare linjer og en troværdig ledelse af landet. Det har det siddende landsstyre på baggrund af denne sag demonstreret, at de umuligt kan levere.

Som parlamentarikere vil vi ellers gerne i gang. Landets økonomi er under pres. Vi er i arbejdstøjet og har set frem til at møde vores kolleger, debattere og arbejde hårdt for løsninger, der skal få Grønland på sporet igen. Vi kan ikke acceptere, at vores land og borgere konstant udsættes for sager der skader landets økonomi og ry.

Inuit Ataqatigiit mener, at tiden må være inde til at befolkningen spørges, om vi kan leve med det nuværende styre. Det er på tide med et valg.