Mellemværende med Selvstyret accepteres ikke

Siumuts medlemmer af Landstinget accepterer ikke, at Formanden for landsstyret Aleqa Hammond har haft mellemværende med Selvstyret og forlanger på det kraftigste at sådanne forhold ikke gentager sig i fremtiden.

Søndag d. 28. september 2014
Siumuts landstingsgruppe
Emnekreds: Plattenslageri, Politik, Siumut.

Siumuts medlemmer af Landstinget accepterer ikke, at Formanden for landsstyret Aleqa Hammond har haft mellemværende med Selvstyret og forlanger på det kraftigste at sådanne forhold ikke gentager sig i fremtiden.

Siumuts medlemmer af Lansdstinger mener, at det er på sin plads at Landstingets udvalg for revision har igangsat en undersøgelse i de øvrige landsstyreområder, også fordi der fremkommet oplysninger om, at tilsvarende forhold har været forekommede.

Når resulatet af undersøgelsen foreligger, vil Siumuts landstingsgruppe medlemmer tage stilling til sagen.


På vegne af Siumuts medlemmer af Landstinget

Karl-Kristian Kruse
Politisk ordfører for Siumut